Kategori: Juni 2013

Jesus räddar

Våra liv liknas ibland vid mer eller mindre stabila båtar på ett hav som ofta stormar. Och vi driver lite hit och lite dit. Mikael Lunnergård, präst i Kalmar, har sett denna vilsenhet hos människor han mött – men pekar på att det finns en som vill hjälpa och rädda oss.

Jesus utmanar

På vilket sätt gör egentligen tron på Jesus livet annorlunda? Kan Jesus svara på vår innersta längtan om en mer varaktig lycka? Frida Ekström, student i Lund, har funderat på dessa frågor och vill få oss att stanna upp och fundera. Ser jag att Jesus utmanar mig, att han kan och vill förändra mitt liv?

Guds gåva till dig

När Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare…. Läs hela artikeln »

Jesus den enda vägen?

Bär alla vägar till Rom? Blir var och en salig på sin tro? Finns det någon sanning? I vårt rättsväsende läggs stor vikt vid vad olika vittnen sett och hört.
Ray Baker, bland annat lärare vid CredoAkademin i Stockholm, lyfter fram trovärdigheten hos vittnen som mött Jesus, även efter hans uppståndelse.

Jesus förvandlar

Livet kan vara väldigt vanligt, bra på många sätt. Ibland uppstår tomrum som vi försöker fylla med innehåll, inte alltid blir det så bra. Oscar Wessman, det senaste året elev på en bibelskola, berättar här om vägen till början på något nytt. Hur han plötsligt drabbades av något oväntat – hur Jesus förvandlade honom.