Etikett: Kyrkan i världen

Uppdraget – till jordens yttersta gräns

Den kristna kyrkan är bärare av det missionsuppdrag som Jesus en gång gav till sina lärjungar. Men hur långt har evangeliet nått och vilka folkslag är ännu onådda?