Fritt inträde – Jesus har betalat!

Jesus säger i Matt 5:20: ”Om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas, skall ni inte komma in i himmelriket.” Paulus skriver i Rom. 15:4: ”Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning.” Därför gäller Jesu undervisning också oss i dag: ”Om inte er rättfärdighet går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas, skall ni inte komma in i himmelriket.”

Jesu predikan vid detta tillfälle är en utläggning och förklaring av lagen. Mose hade av Gud blivit kallad upp på berget Sinai för att ta emot lagen. Nu går Jesus med lärjungarna upp på ett berg för att för dem och folket förklara och utlägga den. Människorna som lyssnade till Jesus fick lyfta sina ansikten och sina ögon upp mot honom för att ta emot hans undervisning.

Denna händelse vill lära oss att se bort från oss själva och se på Jesus, som vill rädda och frälsa oss från syndens och dödens dom.

 

VÅR EGEN RÄTTFÄRDIGHET ÄR OTILLRÄCKLIG

Jesus visar att inte ens den förnämsta och av människor mest ansedda rättfärdighet är nog för tillträde till himmelen. Visserligen erkänner Jesus att de skriftlärda och fariséerna har en viss rättfärdighet och lever ett i människors ögon ärbart liv, men detta räcker inte för att komma in i himmelen. Paulus vittnar om hurdan fariséernas lära var: ”De tjänar hängivet Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.” Sådan är den naturliga människans religion och rättfärdighet. Vi saknar av naturen den rätta insikten och känner inte rättfärdigheten från Gud.

 

DEN TILLRÄCKLIGA RÄTTFÄRDIGHETEN

Var finns då den rättfärdighet Jesus talar om, som går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas? Jo, hos Jesus, Räddaren och Frälsaren. Namnet Jesus borgar för denna rättfärdighet. På samma sätt som synden genom en människa kom över hela människosläktet, så har också, som det står i Rom. 5:18, ”genom en rättfärdighet rättfärdiggörelse till liv kommit över alla människor”.

Det är om denna rättfärdighet Jesus undervisar sina lärjungar. Den har sin grund i något som har skett för alla människor, helt oberoende av oss, i Jesu görande och lidande lydnad i vårt ställe. Det är just denna rättfärdighet som är vägen in i himmelriket. Vägen är Jesus själv. Jesus säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Även om det skulle vara så, att du och jag lever ärbart inför människor och följer den borgerliga lagen, så ger inte detta oss någon inträdesbiljett till himmelen. Jesus säger: ”Om inte er rättfärdighet går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas, skall ni inte komma in i himmelriket.”

Här ser vi att det behövs något annat och mera för att komma in i himmelen. Här gäller endast Kristi rättfärdighet.

 

SALIG TACK VARE EN ANNANS RÄTTFÄRDIGHET

Det är alltid viktigt att uppmärksamma vem Jesus talar till. Vid detta tillfälle talar han till dem som med allvar menar sig till himmelen och anser att de följer honom. Herren Jesus är mycket angelägen om att du och jag – om vi nu också vill höra till hans lärjungar – får en rätt kunskap om den egna bedrägliga rättfärdigheten, så att vi inte genom den bedrar oss själva eller andra och vandrar bort från Herren, bort från himmel och salighet.

Endast den människa blir salig som är fullkomligt rättfärdig inför Gud. Kung David hade verkligen fått se detta med trons öga. ”Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.” Rom. 4:6–8.

Tänk, Herren Gud tillräknar inte missgärning utan tillräknar rättfärdighet utan gärningar för Kristi skull! Här är den stora sanning som Guds Helige Ande genom Ordet vill uppenbara för oss – att du och jag utan förtjänst och utan gärningar, av bara nåd, blir tillräknade en annans rättfärdighet. Genom tron på Jesus äger vi verkligen denna rätt att åberopa oss på Kristi rättfärdighet.

Att följa Jesus är något helt annat än att arbeta med att försöka upprätta en egen rättfärdighet. Det är nåd av Gud att få tro sina synders förlåtelse och att redan här på jorden få äga Kristi rättfärdighet, som räcker in i himmelen.

Anders Selander, predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan