Kategori: Juli 1997

MBV:s ÅRSMÖTE 1997

Med Guds nåd kunde MBV:s årsmöte hållas programenligt. De offentliga mötestillfällena erbjöd rik uppbyggelse med tydlig predikan av lag, evangelium och förmaningens ord samt sång, såväl unison som av den lokala ungdomskören Grundton jämte Fridhemskören – en manstark, tillrest grupp. Roseniusföreningens samkväm på Ersta Café blev en minnesvärd fest. Kollekterna… Läs hela artikeln »

Varför just kristendomen?

Varför religiös överhuvudtaget? Man kan väl leva utan att tro på någonting. Lever inte de flesta människor så? Nej faktiskt inte. Sett i ett historiskt perspektiv har människan alltid varit religiös. l alla kulturer och i alla tider har människan trott att det finns en andlig verklighet. Man har tillbett något som är mäktigare än människan själv. I dagens Sverige tror betydligt fler än de som regelbundet firar gudstjänst att det finns en högre makt. Ateismen som genomtänkt livsåskådning är på tillbakagång.

Välsignelser från Gud

”Allt är uteslutande Guds gåva, och vi har det vi har tack vare hans välsignelse.” (Luther.) ”Välsignelse är framför allt den frälsningens nåd, den kärlekens rikedom, som genom Jesus Kristus strömmar ned från Fadern i himmelen. Välsignelse är djupast sett livsgemenskap med Gud.” (Edvin Wirén.) En av Guds stora välsignelser… Läs hela artikeln »

Någon måste också tänka på själarna

Spännande var det att se om någon skulle vara och möta vid flygplatsen då jag med flight ET 771 punktligt anlände till ett morgonsoligt Asmara. Vanligtvis brukar besökare från missionsstyrelser o. dyl. ”omhändertas” av någon av sina egna på plats, men eftersom vi för tillfället inte har några missionärer i Eritrea, fick jag vara beredd på att i värsta fall klara mig på egen hand.

Missionsnytt

MBV:S ÅRSMÖTE I STOCKHOLM Under årsmötesdagarna den 13–15 juni kom missionen i utlandet vid flera tillfällen att stå i fokus. Per-Martin Hjort som vid tillfället befann sig i Asmara, Eritrea, hade sänt skriftlig hälsning. Vår gäst från Etiopien, ato Gudeto Bonso, framförde hälsningar och aktuell missionsinformation. På lördagen och söndagen… Läs hela artikeln »

Matongo Tur & Retur

På resa men med ett bestämt slutmål. Ja visst är det så – missionärslivet. Lika fyllt av hålor som vägen jag far på, ibland kan man komma runt dem men lika ofta måste man acceptera dem och gå ner igenom dem med försiktighet.

Saxat & utblickar

Har Herren Gud några rättigheter? Ordföranden i Svenska kyrkans utbildningsnämnd, Sigvard Härnring, har tagit till orda och kritiserar biskoparnas otydlighet i ämbetsfrågan. Nu är det hög tid att skapa klara regler om prästers lämplighet, anser denne Härnring, som alltså inte är någon tyckare ur de breda lagren utan en person… Läs hela artikeln »

Fader Gunnar i Osby

FADER GUNNAR I OSBY av Staffan Ljungman. Till 100-årsminnet av Fader Gunnars födelseår 1897. Arcus förlag 136 sidor. Pris: 140 kronor. Fader Gunnar i Osby – en helt ovanlig präst, så ovanlig att författaren Staffan Ljungman, själv präst sedan mer än 30 år, anser att hans inflytande alldeles uppenbart tillhör… Läs hela artikeln »

Nya HITTLISTAN

Förlaget Trots Allt & Svenska Bibelsällskapet. 36 sidor. Kan rekvireras från BV-Förlag. Kostar 36 kronor. Behöver du också hjälp på traven? Bibeln – en bok fylld med liv, vishet, vägledning, tröst och glädje. En bok där Gud berättar om sig själv på många olika sätt. En bok där jag får… Läs hela artikeln »

Mellansverigeläger på Falketorp Missionsgård

På lördagseftermiddagen den 24 maj hissade vi flaggan vid Falketorp Missionsgård. Vi bryggde kaffe och väntade in gästerna från Stockholm, Västervik och andra trevliga ställen i Mellansverige. Hans Jonsson inledde, och redan på eftermiddagen fick vi lyssna till härlig sång från Grundton, ungdomskören från Stockholm, vars medlemmar talade tveksam stockholmska.