Lyft era huvuden!

Visst är satan i allra högsta grad verksam och aktiv i dag på alla plan. Det bär det mesta som utspelar sig i media, i vardagen och i våra egna hjärtan fullödigt vittnesbörd om. Vi kan utan större svårighet finna de förskräckande spåren lite varstans, från kriget i Kosovo och Ecce Homo-utställningen i Uppsala till våra egna syndiga tankar och gärningar. Och något som är smärtsamt tydligt och för oss kristna särskilt deprimerande är att den Onde är sjufalt verksam och sofistikerat aktiv t.o.m. inom vår kyrka, i våra föreningar och våra hem. Inte undra på att man blir missmodig och förlorar både hopp och tro och kärlek. Och när vi som kristna har hamnat där då jublar och triumferar världens furste.

Men nu är själva poängen med Evangeliet just denna: som kristna tillhör vi alltid ett vinnande lag, hur nederlagstippade vi än är i våra och världens ögon. Nämligen om vi bygger på den sanna grunden som aldrig ska förgås, Herrens Ord, och fäster våra ögon på den korsfäste Jesus och låter oss förmanas, tröstas och ledas av hans gode Helige Ande.

En blick på den Korsfäste innebär alltid att huvudet måste lyftas. Förlåtelsen och upprättelsen och kraften som utgår från Frälsaren gör att fokus i våra liv förskjuts och att perspektiven förändras. Då rasar Satan och då jublar Himlen.

Visst lever vi i en tid då – i ännu högre grad än när Martin Luther verkade – ”mörkrets förste stiger ned, hotande och vred” och då han ”rustar sig förvisst med våld och argan list”. Men lika litet som på 1500-talet behöver vi i dag ”frukta oss”.

Vi behöver verkligen inte vare sig be om ursäkt för att vi finns till, känna missmod eller stiga åt sidan när det gäller vår kristna tro, det eviga hoppet och kärleken.

I stället bör vi tacka och lova och prisa vår Herre att den kristna tron globalt sett går fram med stormsteg! I Asien. I Afrika. I Sydamerika. Också när det gäller MBV:s samarbetskyrkor, framför allt i Etiopien och Kenya , ser vi hur på ett underbart och aldrig tidigare skådat sätt Guds ord med makt går fram i världen genom att ständigt nya människoskaror och även hittills onådda folkgrupper får ta del av Guds nåds evangelium.

I stället för att vara missmodiga bör vi tacka och lova och prisa vår Herre att den kristna tron och Kristi kyrka fortfarande finns mitt ibland oss i vårt kära Sverige. Det är verkligen ännu inte på något sätt ute med oss, tvärtom – ty det är inte slut med Guds barmhärtighet.

Låt oss be till Herren Gud att han i sin stora nåd lite oftare påminner oss om vilken rörelse vi skulle tillhöra – Kristi sanna och levande kyrka – och att han själv lite oftare i sin stora barmhärtighet hjälper oss att lyfta våra huvuden.

Mycket talar för att slutet närmar sig. Mycket tyder på att Människosonen snart kommer i skyn med stor makt och härlighet. ”Men när detta börjar ske”, säger Jesus, ”så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” Halleluja!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan