Redaktören har ordet • maj 2024

Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. (Jes. 9:7)

Innehåll • maj 2024

 • Tacksamhet och förundran, Hjalmar och Lisa Unosson
 • Ord till liv • Jesus och Fadern – och jag, Roland Gustafsson
 • Till Liv-panelen
 • Missionsledaren • Möt en muslim, Daniel Ringdahl
 • Åt mig har getts all makt, Cecilia Apel
 • Insändare • Sök först hans rike, Jens Lunnergård
 • Uppdraget är detsamma, Erik J Andersson
 • Gud och gemenskap i ”Källarn”, Miriam Svensson
 • Gå därför ut!, Daniel Ringdahl
 • På fältet • Hemma bortom hemlandet, Melker Arvidsson, Klara Johansson
  och Ellen Modig
 • Mediearbete som bär frukt, Amandus och Matilda Einarsson

Jesus är kung. Jag vet att det är ett slitet uttryck, men det är inte mindre sant för det. Psaltaren återkommer ofta till just detta att Herren är Konung, men Guds rike är annorlunda än världens. Jesu rike definieras av hans frid som kommer ur hans seger på korset.

Medborgarskapet i Guds rike är öppet för alla. Invandring och medborgarskap är rätt infekterade frågor i dagens samhällsdebatt, inte bara i Sverige utan i stora delar av Västvärlden. Men i Guds rike erbjuds alla permanenta uppehållstillstånd utan att det riskerar rubba samhällsgemenskapen, för alla som bor där är nya skapelser, präglade av hans frid. Kostnaden är buren av Kungen. Vi tar emot i tro.

Detta måste människor få veta. Och det är grunden för hela missionen. Ut i hela världen och bjud in människor till Guds rike! Detta handlar Till Livs majnummer om.

Läs, be och gå ut!

Daniel Ringdahl
daniel.ringdahl@elmbv.se

Foto: Annie Spratt