Trender

I dagens samhälle möter vi trender på olika områden. De förekommer t.ex. inom musik- och modebranschen och siktar ofta på barn och ungdomar. Men även till medelålders och gamla människor riktar sig de som skapar dessa trender. Syftemålet är i regel att vi ska köpa de produkter som presenteras.

I dagens samhälle möter vi trender på olika områden. De förekommer t.ex. inom musik- och modebranschen och siktar ofta på barn och ungdomar. Men även till medelålders och gamla människor riktar sig de som skapar dessa trender. Syftemålet är i regel att vi ska köpa de produkter som presenteras.

Trender kommer och går. En del av dem blir inte långlivade, andra förnyas och lever kvar lite längre.

De trender som möter oss är svåra att undvika, eftersom de förmedlas genom reklam och massmedia. Vare sig vi vill eller ej påverkas vi mer eller mindre av det som bjuds ut. Reklamen har stor makt och kan vara mycket utstuderad. Ofta inger den konsumenten en känsla av att det som erbjuds ger ett rikare och lyckligare liv. Det gäller verkligen att se upp, så att vi inte låter oss påverkas till att välja sådant som kan skada oss. Det materiella kan så inta oss, att vi blir bundna vid det och på det sättet förlorar vår själ.

Människan är av naturen nyfiken. Detta är något positivt. Den som inte är nyfiken får inte reda på något. Nu finns det trender även på det religiösa området, men här kan nyfikenheten vara farlig. Vi kan möta budskap som leder oss bort från Gud. Det kan röra sig om allt från gammal asatro och indiska gudaläror till en kristendom som är uppblandad med gärningslära. Det kan vara lättare att genomskåda främmande religioner än en kristendom, i vilken något, om än aldrig så litet, har lagts till, något som handlar om vad vi ska göra för vår frälsning.

Detta hade skett i Galatiens församlingar. I Galaterbrevet går Paulus till rätta med deras avfall från evangeliet. Det hade kommit stränga laglärare, som ville ”bättra på” evangeliet med villkor för frälsningen som människan hade att uppfylla. Så hade galaterna avfallit till ”ett annat evangelium” och därmed förlorat Kristus.

Man kan fråga sig varför människor är så snabba att acceptera nya trender. Det är kanske inte så underligt. Vid närmare eftertanke visar det sig ha att göra med syndafallet i Edens lustgård, där djävulen sådde tvivlets frö hos Eva genom att ifrågasätta vad Gud hade sagt och fresta med möjligheten att bli ”såsom Gud, vetande vad gott och ont är”. Djupast sett innebar detta att Gud skulle avsättas och människan bli sin egen gud. Resultatet blev att hon lämnade Gud, sin Skapare. Allt sedan dess har människan varit en sökare efter meningen med livet. Den tomhet som då uppstod måste fyllas med något, och därför väcker det som denna värld har att erbjuda nyfikenhet och intresse. Men trots alla ansträngningar finns tomheten kvar, och så tvingas man göra nya försök – med samma resultat.

”Ty du, o Herre, har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt, till dess det finner ro i dig”, säger Augustinus. Det enda som kan tillfredsställa människans innersta behov är att hon vänder tillbaka till Gud, sin Skapare och Frälsare. Och nu är vägen till paradiset, som en gång stängdes, öppnad igen. Det har skett genom att Gud sände sin Son, Jesus Kristus, hit i världen. Genom sitt offer på korset för våra synder har han blivit den väg som leder tillbaka till Gud. Jesus är ”vägen, sanningen och livet”.

Nu erbjuds vi att i tro ta emot Jesus. Då tillräknas vi den rättfärdighet som Jesus vunnit för hela världen. ”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus” Rom.  5:1.

Det enda som håller i livets alla skiften är Gud och hans Ord. Guds ord är inte beroende av trender i samhället.

Eric Malm

Medlem i MBV:s styrelse

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan