Sommarsummering

Den sköna sommaren närmar sig sitt slut, och snart kommer hösten med gulnade blad och nyplöjda åkerfält.

Den sköna sommaren närmar sig sitt slut, och snart kommer hösten med gulnade blad och nyplöjda åkerfält.

Tidningens redaktör uppmanade oss i juninumret att i sommar stanna upp och förundras inför naturens skönhet. Och visst har den gångna sommaren varit förunderligt vacker! Sommarens skönhet och prakt vittnar ju för oss om Skaparen, som i sin generösa godhet låter oss njuta av allt det vackra i naturens underbara värld! Wallins psalmstrof ljuder i våra öron: ”Ack, när så mycket skönt i varje åder av skapelsen och livet sig förråder, hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara!”

Under sommarmånaderna som gått har säkert många av oss haft rika tillfällen att höra Guds ord. Våra huvudorganisationer har alla haft sina årsmöten, som enligt samstämmiga uppgifter gett stor andlig behållning.

En del av oss har haft förmånen att få vara med på bibelcamping, på tältmöten eller andra samlingar kring Guds ord. Många barn och ungdomar har varit på kristna läger. I annorlunda och avstressade miljöer har Gud fått komma till tals med oss. Tacka honom för det!

Men det finns en grupp av människor, som denna sommar inte haft samma möjlighet som många av oss andra att på olika sätt ta del av undervisning i Guds ord. Jag tänker på de sjuka, de handikappade, de avsidestagna. De har suttit eller legat i sina hem eller på någon sjukavdelning, ofta ganska isolerade från andra människor. De har ofta undrat: ska det komma någon på besök? Låt oss inte glömma dem! Säkert känner vi några som vi borde besöka. Ett besök kan för en stund bryta deras isolering. Det kan få betyda mycket för dem när vi räcker dem ett ord ur Bibeln, sjunger eller läser en sång, överlämnar en bok, ett kassettband etc.

När detta läses har livet säkert för de flesta av oss gått tillbaka i de gamla gängorna igen. Semesterveckorna är över, och arbete och övriga plikter möter oss. Jag vill då påminna om några viktiga saker:

Låt oss inte glömma att utnyttja de stunder vi får att lyssna till Guds ord. Glöm inte att läsa Bibeln regelbundet! (Följ gärna denna tidnings bibelläsningsplan!) Be till din Frälsare varje dag. Försök att vara med i en bibelstudie- och/eller bönegrupp. Finns ingen sådan grupp på din ort, kan kanske just du ta initiativ till att starta en sådan. Till ett friskt och sunt kristenliv hör ett regelbundet böne- och gudstjänstliv.

Börje Karlsson ordf i NSM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan