Akors dal – en hoppets port

Vi talar ibland om ”misslyckade dagar”, då allt tycks gå oss emot. Israels folk höll på att inta det utlovade landet. Spejare hade varit på rekognosceringsrunda i den lilla staden Ai.

Vi talar ibland om ”misslyckade dagar”, då allt tycks gå oss emot. Israels folk höll på att inta det utlovade landet. Spejare hade varit på rekognosceringsrunda i den lilla staden Ai.

– Inga problem! Det blir en barnlek. Slösa inte med folk! Några tusen man räcker.

Men c:a 36 000 man ur Israels menighet blev dödade. ”Då smälte folkets hjärta och blev som vatten” (Jos. 7:5). Vilken olycksdag!

–Vad menar du, Gud? ropar Josua. Varför kan vi inte stå emot våra fiender?

– Ni har syndat, svarar Gud. Jag gav er mina förhållningsregler, men ni nonchalerade dem. Ni har smutsat ner era samveten.

Vad hade hänt? – Inför erövringen av Jeriko hade Gud förbjudit folket att ta något av det tillspillogivna. Men soldaten Akan hade inte kunnat hålla fingrarna borta från en guldplatta, några silvermynt och en fin mantel. Han hade gömt stöldgodset i sitt tält.

– Skaffa fram det bannlysta, Josua! Stam efter stam genomsöks. Så bränner det till i Juda stam. Herrens pekfinger riktas mot Akan.

– Bekänn din synd!

– Det är jag som är tjuven, erkänner Akan.

”Då tog Josua och hela Israel Akan, Seras son, och silvret och manteln och guldplattan och hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får och hans tält och allt övrigt, som han hade, och förde dem upp till Akors dal.” Kan du se scenen framför dig? I dalsänkan utanför Jeriko samlas hela Israel, de, vars hjärtan hade smält och blivit som vatten. Josua har rivit sönder sina kläder. Männen har strött stoft på huvudet som tecken på botfärdighet och förtvivlan. Nu står de med stenar i händerna för att på Herrens befallning döda en av sina egna och sedan bränna upp hela hans hus i eld. Det råder en dämpad stämning i Akors dal – olyckans och det bittra minnets dal. 36 000 döda jämte hela Akans familj…

– Kom ihåg, hade Herren sagt, ni har alla syndat och överträtt mitt förbund. Vilken hälsosam påminnelse för hela Israel om den förbannelse och de olyckor som synden medför!

Men nu händer något märkligt i Akors dal. Plötsligt förvandlas olyckans dal till en hoppets port. Det sprids ljus över avrättningsplatsen. ”Och Herren vände sig från sin glödande vrede” Jos. 7:26. Straffet var utmätt för Israels del, i och med att familjefadern Akan fått plikta för synden. Där domen fällts bröt Guds kärlek igenom. Hoppets stråle spred sitt sken. Var och en kunde vända hem i glad och tacksam visshet om Guds nåd. Förunderliga händelser, som vittnar om frälsningens under! Precis som Akan drog olycka över hela Israel, förde Adam och Eva hela människosläktet i olycka. Guds vrede vilade över oss alla. Men Herren, som hade lovat: ”Jag skall göra Akors dal till en hoppets port” (Hos. 2:15), vände sin glödande vrede från oss och lät den träffa sin egen Son, Jesus Kristus. En dog för alla. Akors avrättningsplats har likhet med Golgata.

Bekänn din synd för Jesus i dag, så öppnar han trons öga och du ser hela Akors dal förvandlad till en hoppets port! Och innanför porten finns hela Guds härlighet.

Det finns en port, som öppen står
till Kristi nåderike, och från hans kors ett budskap går
om kärlek utan like…

Läs sången (LH 314), sjung den och gläds över Guds nåd!

Ove Bengtsson predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan