Kategori: November 2001

Riket, makten och äran

Riket är ditt! Ja, det rike som bärs av ett gudomligt rådslut från evighet och som i tidens fullbordan blev förankrat i julens, påskens och pingstens under – detta nådens och pånyttfödelsens rike är Ditt verk, vår Gud och Fader, Ditt och Ditt allena! Och som rikets barn prisar vi… Läs hela artikeln »

Positiva samtal vid första breddgraden söder om ekvatorn i september 2001

Som tidigare informerats om besökte Gunnel och Harald Waldemarson, Karin Gunnarsson och Gunhild Andersson Kenya tre veckor i september. Anledningen var i första hand att MBV fått inbjudan till konsultationssamtal mellan den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) och de samverkande missionerna. Dessutom träffade Harald och undertecknad kyrkoledarna på huvudkontoret på… Läs hela artikeln »

Hälsning från Kina

Som meddelades i nr 6 av Till Liv har missionärsparet Gunnel och Per-Martin Hjort skrivit ett två-årskontrakt med Svenska Kyrkan om missionstjänst i Kina. De lämnade Sverige i slutet av juli månad, och här kommer en första hälsning från deras nya missionsfält.

Själavård

Fråga: Jag har under många år velat bli kristen, men jag klarar det inte. Det är så omöjligt att avstå från allt man måste för att bli det. Jag har försökt satsa på att leva som kristen, men det var så jobbigt och jag tror att jag som bäst bara… Läs hela artikeln »

Stengrunden kan bli långfilm

1995 spelades den första delen av Bo Giertz bok Stengrunden in.Nu driver en stiftelse – Insamlingsstiftelsen Stengrunden – ett projekt med målet att hela boken skall bli långfilm. Stig Ekelund, Helsingborg, är engagerad i stiftelsen och svarade på Till Livs frågor: Varför satsar ni på kristen långfilm? Vad är motivet… Läs hela artikeln »

Äkta gemenskap

Äkthet är då något stämmer överens med vad det utger sig för att vara. Är vår gudsrelation och relationerna inom vår kristna förening äkta?

Att hata sitt eget liv

Det är inte fråga om självförakt, utan om att kämpa mot sådant i livet som står Gud emot. Uttrycket är hämtat från Jesus själv. Det är inget örongodis, men viktigt att lyssna till för den som vill bevara Guds främsta gåva, det eviga livet.

Introduktion till bibelböcker

Alla tiders bönbok – en introduktion till Psaltaren Enligt bibelläsningsplanen är nu de fem Moseböckerna färdiglästa. Innan vi följer Israels historia vidare, bryter vi av med att läsa en del av Psaltaren. Psaltaren delas i våra biblar in i fem ”böcker”. Den indelningen gjordes ett par hundra år f. Kr…. Läs hela artikeln »

Saxat

Ta det lugnt! I ett blad till sina församlingsbor skriver prästen Mats Giselsson om stress och utbrändhet. Han påminner om det tredje budet: ”Vilans gåva är ett gudomligt bud och lika viktigt som buden ’Du skall inte dräpa’ eller ’Du skall inte stjäla’. Den som tar på sig en arbetsbörda… Läs hela artikeln »

Halloween – en oskyldig innegrej, eller något att ta avstånd ifrån?

Förra året uppmärksammades i media en manifestation i Lagan mot halloween-firandet. Till Liv bad kyrkoherden på platsen, Thomas Gustafsson, att dela med sig av bakgrunden och sina reflektioner.