Missionerande liv

En kylig vårvintermorgon alldeles i början av mars sätter jag mig i bilen och styr kosan mot Hjärsåslilla missionshus för att få uppleva en heldag i missionens tecken. Med höstens missionsdag på Strandhem i gott minne ser jag fram emot ännu en dag med detta tema.

En kylig vårvintermorgon alldeles i början av mars sätter jag mig i bilen och styr kosan mot Hjärsåslilla missionshus för att få uppleva en heldag i missionens tecken. Med höstens missionsdag på Strandhem i gott minne ser jag fram emot ännu en dag med detta tema.

Efter hand fylls salen av människor och Rune Imberg tar plats i talarstolen för att undervisa om hur Gud arbetar med och genom oss människor. Med Mose som exempel får vi se att Gud har en plan för var och en som han kallar och att han på ett underbart sätt använder sig av vår bakgrund och våra intressen i sin plan. Mose växte upp hos Farao och fick därigenom kunskap att styra ett folk, något som han sedan hade stor användning av som ledare för israeliterna. På samma sätt ger Gud oss lärdomar och intressen, vilka gör att vi kan utföra de uppgifter som Gud planlagt och befinna oss på de platser där Gud vill ha oss. Men för att kunna sändas som Mose behöver vi först möta Gud, se vem han är, se vår egen otillräcklighet och därefter få upprättelse genom Jesus Kristus.

Längre fram i programmet fick vi genom aktuell information och personliga hälsningar från MBV: s missionärer konkreta saker att tacka och be för under en förbönsstund. Glöm inte hur viktigt det är med förbön! Kom ihåg de stora löften om bönhörelse som vi har fått: ”Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er”, Joh. 16:23 b.

Efter en välsmakande middag är det dags för seminarier med varierande teman. Vi får då bland annat reda på hur det kan vara att åka ut som volontär till Etiopien, hur en bibelöversättare arbetar och hur viktigt det är för en missionär att ha en stödgrupp – en skara av människor som är förebedjare, ger moraliskt och ekonomiskt stöd och hjälper till med praktiska saker. För väl fungerande mission behövs både missionärer och engagerade människor i sändarlandet.

Varje kristen har uppgiften att leva ett missionerande liv, som missionär i ett annat land, i skolan, på arbetsplatsen och i sitt hem. Genom din unika personlighet och dina intressen kan du nå en annan människa med budskapet om Jesus. Om du inte varit den du är, hade du kanske inte kommit i kontakt med just den människan. Var därför frimodig! För den Gud som har skapat himmel och jord är nämligen ingenting omöjligt!

Annika Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan