Evangelisationssatsning på skolor

Den kristna ungdomstidningen Insidan, som ges ut av KUS, gör under våren med hjälp av ungdomssekreterare och korttidare en satsning med ett evangelisationsnummer. Ungdomssekreteraren Joakim Hector är en av dem som arbetar med detta. Till Liv har ställt några frågor till honom:

Hur kom ni på idén att göra ett evangelisationsnummer riktat till skolungdomar?

En tisdag i december, när vi stod vid ett bokbord på en gymnasieskola i Lund, konstaterade vi att det var få som tog våra ”hemmagjorda” lappar och verkligen läste dem. Då kläcktes idén att vi borde göra en evangelisationstidning, som kunde väcka ett intresse hos skolungdomar – en tidning som de tar med sig, bläddrar i och läser, i stället för att slänga i papperskorgen. Evangelisationstidningen kommer i mars som ett specialnummer av Insidan.

Ni har förberett arbetet genom att låta elever svara på enkäter – berätta!

Under januari månad har vi, på de flesta skolor där KUS har arbete, delat ut enkäter till tredjeklassare, som fått svara på frågor om tro och andlighet. Resultatet av undersökningen kommer – som ett led i vår strategi – att publiceras i Insidan. Undersökningen har förhoppningsvis väckt ett intresse för tidningen.

Vad kommer tidningen i övrigt att innehålla?

Vi har jobbat med två delar. En inledande del, där vi redovisar undersökningen och reflekterar kring resultatet och en andra och större del, där vi presenterar den kristna tron, till stor del i reportageform.

Läsarna får möta några människor som berättar om sin tro. Där tas upp frågor om t.ex. tro och vetande, synen på Bibeln och Jesus. Vi har också en fristående artikel om Jesus och några reflektioner över aktuella ämnen. Vi hoppas att tidningen ska väcka frågor och tankar, som leder till vidare samtal och kontakt.

Hur kommer den att användas?

Vid bokbord på gymnasieskolor, förstås. Religionslärare som vi har kontakt med kommer att få exemplar att använda i klasserna. Vi hoppas också att många ungdomar som prenumererar på Insidan tar chansen att dela ut den till kompisar.

På några skolor har vi också möjlighet att följa upp tidningen genom att vi och kristna elever finns på skolan. Ofta finns det också en kristen skolgrupp att hänvisa till. Tidningen kommer även att följas upp genom en särskild hemsida på Internet. Stöd gärna satsningen med förbön!

Intervju: Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan