Kategori: Mars 2003

Jesus

Jesus bar min ångest och min plåga. Jesus har gett svar på varje fråga. Jesus tar på sig de brott som lågar ännu med osynlig eld i själens djup. Jesus ser den nöd jag måste lida. Jesus ber för mig vid Faderns sida. Jesus ger mig klädnaden fotsida. O, att… Läs hela artikeln »

Slowfood

En tid till att arbeta effektivt och en tid till att sätta sig och njuta. Fritt efter Predikaren kap. 3. Det finns en internationell rörelse som heter Slow Food (ung. mat i godan ro). Den stiftades i Italien i protest mot den framstormande amerikanska s.k. fastfood-kulturen. Det man slår ett… Läs hela artikeln »

Från MBV:s styrelse och expedition

Den 31 januari – 1 februari höll MBV:s styrelse årets första sammanträde i Stockholm. Ekonomi Det preliminära resultatet för år 2002 visar ett underskott på drygt 200 000 kronor. Med tacksamhet noterades att gåvorna ökat med ca 400 000 kronor jämfört med år 2001. Dessutom har rikligt influtna testamentsmedel bidragit… Läs hela artikeln »

En rikt välsignad glädjespridare fyller 50 år

Att kristna Ungdomsförbundets Musikförening (KUM) nu jubilerar, har de flesta läsare förhoppningsvis vid det här laget uppmärksammat. KUM kom således till 1953, långt innan jag såg dagens ljus. Många av oss, som nu är aktiva, har gått miste om mer än hälften av KUM:s verksamhetstid.

Förlåtelsens villkor – om hur Gud blev försonad och hur korset skall förstås

Ordet förlåtelse är ett av de underbaraste ord jag vet! Det är befriande och upprättande. Det stryker ett streck över allt som blivit fel och som legat som en tung hand över mig. Men det är inte ett lätt ord att höra. Varför inte? Därför att det tar all ära… Läs hela artikeln »

Religionsdialog och kristet vittnesbörd i Arsis lågland – Intervju med evangelisten Hussein Gelgelo i Etiopien

Under två dygn får jag tillfälle att besöka några av de nybildade församlingarna i Arsis lågland i närheten av Laqi, som tidigare fungerade som missionsstation. Som tolk har jag med min barndomsvän Fikru och som vägvisare evangelisten Hussein.

Kom som du är till Kristus!

C.O. Rosenius (1816–1868) har av många bedömts vara en av vårt lands mest betydande andliga ledare, inte minst med tanke på det stora inflytande han fått genom sin tidning Pietisten. Den rosenianska fromhetstraditionen (lågkyrkligheten), i vilken tidningen Till Liv står, har ett rikt arv att förvalta och hålla levande. Rosenius kunde förkunna det glada budskapet som få! Här följer ett avsnitt ur en av hans skrifter.

Missionsnytt

Etiopien Förra året fick Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC) en ny sångbok. Den tidigare utgåvan trycktes 1965 och innehöll 343 sånger. Den nyreviderade sångboken innehåller 501 sånger. EELC har under lång tid bett om stöd från MBV för kyrkans sång- och musikundervisning. Församlingarnas medlemmar behöver övas och tränas i nya… Läs hela artikeln »

Äktenskapets friskvård

Det började så bra. Janet var uppvuxen i en församling, där hennes föräldrar var medlemmar. När hon läste på bibelskolan träffade hon Jakob. Det blev förälskelse från första ögonblicket. Under de följande tre åren fick de tid att lära känna varandra. De bestämde sig för att tjäna Gud och leva… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Kyrkliga Förbundet och missionsprovinsen I mitten av januari höll Kyrkliga Förbundet ett sammanträde för att behandla förslaget om den planerade missionsprovinsen. Slutsatsen liknar i flera stycken den ståndpunkt som Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners styrelse intagit (se Till Liv 11/02 och s. 22 i detta nummer). Man informerar i Kyrka och Folk… Läs hela artikeln »