Ny lokal i Kristianstad

Under några år har missionsföreningen i Kristianstad (ELF) sökt ny lokal för sin verksamhet och sina samlingar. Nu verkar problemet vara löst. Vi ställde några frågor angående detta till föreningens ordförande, Stefan Ekström:

Vad är orsaken till att ni sökt er en ny lokal?

Föreningen har sedan 1964 hyrt den lokal som kallas Roseniuskapellet. Fram till -64 ägde föreningen fastigheten, men av olika skäl avyttrade man den då till Heliga Trefaldighets församling (Svenska kyrkan), som vi sedan hittills hyrt lokalen förmånligt av. Vår hyresvärd har på senare år känt behov av att koncentrera sin verksamhet till den fastighet av vilken kapellet är en del. Tanken är att ”våra” lokaler ska användas till diakonal verksamhet. Man har därför sagt upp oss.

Vad har ni funnit för lösning?

Ungefär samtidigt som Heliga Trefaldighets församling för några år sedan aviserade sina avsikter med Roseniuskapellet slog Pingstförsamlingen och Baptistförsamlingen ihop sina påsar. En gudstjänstlokal i centrala Kristianstad (gamla Pingstkyrkan) blev då över. Den har vi fått hyra på prov fr.o.m. 1 september förra året. Hyrestiden har varit nyttig för oss alla och så pass positiv, att ett enhälligt föreningsmöte den 10 maj beslöt att köpa fastigheten.

Har det varit lätt att finna en lämplig plats att vara på?

Där det finns människor, där finns det också olika åsikter och viljor. Det har inte varit lätt! ”Lokal-diskussioner” har under flera år tagit väl mycket tid, kraft och engagemang bland medlemmar och styrelse.

Vad kostar f.d. Pingstkyrkan? Är den i gott skick?

Priset är en miljon kronor. Fastigheten går bra att använda i det skick i vilket den befinner sig, men den behöver fräschas upp och byggas om (bl.a. handikappanpassas) för kanske ytterligare en miljon kronor.

Hur känns det efter beslutet?

Vi har ju varit i lokalen på prov ett halvår och jag ser redan hur engagemanget och inspirationen spirar bland medlemmarna. Jag tror Herren har lett oss i vårt beslut. Visionen att genom föreningens verksamhet få göra något för Jesus i Kristianstad är påtaglig.

INTERVJU: FREDRIK CARLSSON

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan