Kategori: Juni 2003

I Skaparens värld

Den senaste tiden har jag av olika orsaker funderat på livet och döden. Det började med att våra kanariefåglar bäddade ett bo och lade tre ägg. Sedan följde en spännande väntan – skulle det visa sig att de var befruktade?

Recensioner

Kungasönerna på marsch av Nils Ibstedt, Broby. Eget förlag. 288 sid. Denna mycket intressanta bok handlar om profeten Daniel och hans kamraters strapatsrika marsch från Jerusalem till Babylon under första fångenskapståget år 605 f.Kr. Det bestående intrycket vid läsning av boken är att författaren på ett fängslande och lärorikt sätt… Läs hela artikeln »

Själavård

Fråga: Känner mig ibland helt förvirrad av en del ”modern” förkunnelse. Även om sammanhanget är lutherskt, så har jag många gånger känt mig bortkommen. Många verkar vara så glada i Gud, samtidigt som jag upplever förkunnelsen som ”mesig”, nästan innehållslös. Det är mycket lovsång, men… Vad är rätt förkunnelse? Hur… Läs hela artikeln »

Alla tiders Kenya-missionärer

Den 1 maj var det samling för MBV:s f.d. kenyamissionärer med barn och barnbarn, och ett sextiotal personer i olika åldrar mötte upp på Missionsgården Strandhem. Ursprungligen var tanken att anordna en träff i samband med ELCK-pastorn Richard Olaks besök i Sverige. Hans resa blev tyvärr inställd p.g.a. sjukdom, men… Läs hela artikeln »

Missionsnytt utlandet

Etiopien Familjen Sosso och Olof Göransson går fr.o.m. juni in i MBV:s tjänst. De förbereder sig för utresa till Etiopien i slutet av sommaren. Vi påminner om behovet av lärare till den svenska skolan – se annonser i april- resp. majnumret.   Kenya Under tiden 11–20 juni väntas gäster från… Läs hela artikeln »

Med posten från Kenya

Missionär Kerstin Nilsson har varit på gudstjänst i huvudorten i tedistriktet.

En kyrkobyggare

Pastor Richard Otieno Olak från Kenya skulle besökt Sverige och Finland i maj, men hans besök fick ställas in på grund av akut sjukdom. Missionär Ruth Åbacka, utsänd till Kenya av Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, har tidigare intervjuat honom för jultidningen Vinterblommor. Artikeln återges här i bearbetad och förkortad… Läs hela artikeln »

För barnens skull –några goda råd om familjeandakten

En av de charmigaste självbiografier jag läst är skriven av Maria von Trapp och heter – just det: Sound of Music. Det är den biografin, skriven 1949, som ligger bakom den musikal som 1965 gjordes om till film med Julie Andrews i huvudrollen. En av de passager i boken som… Läs hela artikeln »

Jesus, din själasörjare säger: Du behöver dricka levande vatten!

Roar Lavik, dansk präst, är en av dem som under 2003 skriver bibelstudierna. Utifrån några texter i Johannesevangeliet hjälper han oss att lära känna Jesus som själavårare.

Ge ni dem att äta!

”Ge ni dem att äta!” Dessa ord från Herren Jesus kom för mig vid ett par tillfällen under ett kortare besök i Etiopien för några månader sedan. Jag möttes då av ovanligt många tiggare, som flyttat in till Addis Abeba på grund av missväxt och hunger. Samtidigt frapperades jag av… Läs hela artikeln »