Jag ropar till Gud

Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig (Ps. 50:15).

JESUS,TACK ATT DU hör min bön! Tack att du har sagt att jag får åkalla dig i nöden och att du ska hjälpa mig på sådant sätt att jag inte kan låta bli att prisa dig!

Men medan jag väntar, kan jag bli både trött och förtvivlad – varför dröjer du? Jesus, grip in! Det är så svårt att få mitt hjärta att vila i dina löften, i din tidsplan och i ditt sätt att sköta mig. Herre, hjälp mig, så att jag får ära dig – som du lovat!

Jesus, det står att en rättfärdig människas bön kan uträtta mycket! Det ser jag många bevis på i Bibeln: De ropade till Gud under striden och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom. Och Hanna bad i nöd om ett barn – och du gav henne Samuel. Och jag tänker på Job. Du förde honom in i lidande, men du förde honom också ut – och gav honom dubbelt igen av det han förlorat! Du var mäktig i Israel och du är densamme nu.

Förlåt mig, att jag har så lite tålamod, att jag blir arg när jag känner nöd och du inte genast tar mig ur den. Tack att du skickar nöd, så att jag lär mig att be! Förlåt min brist på tillit till dig, du universums och evighetens Gud. Jag märker tydligt att jag är född utan förtröstan och utan fruktan för dig. Jesus, om du inte är min rättfärdighet inför Gud, så är jag evigt förlorad och min bön blir aldrig hörd. Överge mig inte – rena mig i ditt blod! Det enda som till slut verkligen betyder något är att jag blir räddad för evigheten. När jag i himlen ser tillbaka på svårigheterna under livet, kommer de att verka små och obetydliga.

Tack ändå att du älskar mig och vill att jag ska tömma mitt vardagshjärta för dig, trots allt ont som är där: Utgjut ditt hjärta som vatten inför HERRENS ansikte.

Du är min Frälsare. Min bön är trött och utan förtröstan, men jag kommer inför dig med dina egna löften och i ditt namn. Du har betalat mina synder med ditt lidande, och därför vet jag att jag är välkommen. Ja, du har sagt: Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra. Med så kraftfulla löften vill jag inte tvivla utan i stället med tillförsikt vänta på dina svar.

Jesus, ditt ord är mitt hopp. Så här kommer det att bli: Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

DANIEL BRANDT

Studerande, Umeå

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan