Gud som utgångspunkt

HERREN, vår Gud, HERREN är en. … Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat (ur 5 Mos. 6:4–9).

Om jag säger något viktigt vill jag att de som lyssnar inte ska glömma det. Ibland försäkrar jag mig om det genom att påminna dem eller ge dem tips om hur de ska komma ihåg det viktiga. I vår text markerar Gud hur viktigt det han sagt är genom att tala om hur vi ska kunna komma ihåg det: det ska bevaras i hjärtat, där man bevarar det viktigaste, man ska alltid prata om det och det ska vara som ett märke i pannan, där det syns.

Det Gud har sagt och som han vill att vi ofta ska påminnas om är att han är en. Detta säger han till sitt utvalda folk, Israel, eftersom han vet att de ofta kommer att frestas att lämna sin Gud och vända sig till andra gudar. Därför var det viktigt att de blev påminda om att Gud är den ende och att det är honom de ska älska.

Vi kan också behöva påminna oss om att det bara finns en Gud och att han alltid är densamme. Han är den han, är oavsett om det passar oss eller inte. Vi kan välja hur vi vill förhålla oss till Gud, men vi kan aldrig välja vilken gud vi vill förhålla oss till. Det är Gud som är utgångspunkten, inte jag som människa.

Att Bibeln talar om att Gud är Fader, Son och Ande innebär inte att det finns tre olika gudar. När Gud så blir människa i Jesus, är det inte en annan gud som blir synlig för oss människor. Nej, tvärtom är Jesus Gud själv, och i honom kan vi därför se hurdan Gud är. I Joh. 1 står det att Jesus är ”full av nåd och sanning” och vi kan läsa i evangelierna hur Jesus förverkligar dessa ord i sitt liv. Om Sonen är sådan så är hela gudomen sådan.

Detta innebär att inför Gud, som möter mig med nåd, behöver jag inte dölja det som är sant om mig, inte ens mina synder och misslyckanden, för just dem har Jesus tagit på sig. Inför honom, i hans nåd, kan jag få bli mer sann och helas som människa. Därför är det inför honom, den ende levande Guden som det verkliga livet kan födas.

Detta kan väl vara värt att påminna sig om!

Bön: Käre GUD, jag vill våga be om att få lära känna dig och den du verkligen är!

Joakim Hector

Predikant och lärare på Strandhems Bibel- och lärjungaskola, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan