Högsta beredskap

Jesus Kristus kommer tillbaka som människors domare eller frälsare. Och hans återkomst kommer att vara lika verklig, fysisk och historisk som hans födelse, död och uppståndelse. Den kommer att bli en dag i våra almanackor!

Jesus undrar själv om han den dagen kommer att finna någon levande tro.

Ja, hur håller vi oss då vakna? Hur hålls vår tro levande?

Avgörande är att vara hos Kristus genom att leva i och av Guds Ord: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, samt Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden (Joh. 8:31, 51).

Ett sätt att fånga vad som är viktigt för att tron ska hållas levande, är att tänka kring fyra ord som alla börjar på bokstaven ”V”: att vänta, vaka, verka och vila.

 

Vänta. En kristen bör ha ett evighetsperspektiv på livet – vi väntar på himlen, vårt rätta hemland! Det är viktigare att samla skatter i himlen än på jorden. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Guds Ord hjälper oss till rätt perspektiv.

 

Vaka. Frälsningen beror bara på den nåd som Jesus vunnit åt syndare. Men det innebär inte att vi kan slappna av i vårt förhållande till synden. Synden är fortfarande en mäktig kraft som kan föra oss bort ifrån Jesus och nåden, om den får makt över oss. Därför behöver vi vaka, så att vi inte börjar försvara synden och låter den besegra oss. Guds Ord hjälper oss att se klart och ger kraft i kampen.

 

Verka. I stället för att låta oss lockas av synden ska vi sysselsätta oss med vad som är Guds vilja enligt hans Ord. Barn som sysslar med något vettigt får inte så mycket tid och kraft över till att hitta på hyss …

 

Vila. Att vänta, vaka och verka är ord som alla leder våra tankar till aktivitet. Men lite motsägelsefullt handlar detta om att vara beredd främst om att vila! Inte vila i bemärkelsen slöa och slappa. Utan vila i den meningen att vi helt och fullt kan lita på Jesus som vår Frälsare. Det Jesus gjort räcker och är nog!

 

Att hålla sig vaken handlar alltså om att vänta, vaka, verka och vila. Och för alltsammans är det avgörande att förbli i Guds Ord – att regelbundet och ofta bruka det, lyssna till det och praktisera det. Den som lyssnar till herdens röst har stora löften att vila i:

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand (Joh. 10:27f).

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan