Etikett: Månadens förklaring

Dom

På många håll i religionernas värld finns det en föreställ­ning om en kommande slutuppgörelse mellan det onda och det goda. Klarast finns denna lära i kristendomen. Enligt denna lära är Jesus Kristus inte bara Frälsaren utan också Domaren: ”Hela domen har /Fadern/ överlämnat åt Sonen” (Joh. 5:22). På denna punkt… Läs hela artikeln »

Maria, Jesu mor

Maria, en jungfru Redan efter människornas syndafall lovade Gud frälsning genom kvinnans avkomma (1 Mos. 3:15). Sjuhundra år före Kristi födelse profeterar Jesaja om ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son (Jes. 7:14). Att Jesus föddes av en jungfru har helt avgörande betydelse för synen på… Läs hela artikeln »

Kyrkliga bruk

Augsburgska bekännelsen skriver om ”kyrkliga bruk” att ”de religiösa bruk bör bibehållas, som utan synd kan behållas och som främjar lugn och god ordning i kyrkan”. Men den poängterar även att sådana bruk inte är ”nödvändiga till saligheten”. 1 Bibeln visar att församlingen behöver samlas till uppbyggelse, men säger inte… Läs hela artikeln »

Dopet. Vad är det?

Dopets vikt – en biblisk motivering ALL makt. ALLA folk. Döp dem, lär dem. ALLA bud. ALLA dagar. Det är på denna plats – i mitten av de fyra majestätiska ALL/ALLA – som vi möter Jesu befallning om dopet (Matt. 28:18ff.). Anspråken är sådana att de endast kan göras av… Läs hela artikeln »

Bot och bikt

Bot och bikt hör nära samman. Bot är ett gammalt ord för omvändelse och kommer av bota, rätta till. Synd är olydnad och avfall från Gud, men Gud kallar sitt folk att vända om till honom. Gud förlåter i kraft av Jesu försoningsblod: Om vi bekänner våra synder, är han… Läs hela artikeln »

Rättfärdig av tro. Vad är det?

Rättfärdighet är ett centralt begrepp i Bibeln. Frågan om hur man blir rättfärdig inför Gud blev också den protestantiska reformationens huvudfråga. Under 1200-talet hade teologer i Europa börjat tolka in en annan betydelse i ordet rättfärdig. Man utgick från den gamle grekiske filosofen Aristoteles definition av begreppet och tänkte därför… Läs hela artikeln »

Goda gärningar

På flera ställen i Bibeln uppmanar Gud oss att leva rent och göra gott mot våra medmänniskor. Vilket samband finns då mellan frälsning och goda gärningar? Måste de till för att man ska bli bevarad i Guds nåd? Frälst av nåd Gud skapade oss goda. Vi var tänkta till glädje… Läs hela artikeln »

Arvsynd. Vad är det?

Människa, känn dig själv! Den gamla grekiska uppmaningen är svår att följa. Män­niskan är en gåta för sig själv. Hennes inre är något outrannsakligt. Genom ett kristet liv får vi allt mera lära känna Gud – men också oss själva. Insikt om synden i det egna hjärtat är nödvändig för… Läs hela artikeln »

Kristologi. Vad är det?

Jämfört med ”teologi” är ”kristologi” ett ovanligt ord. Det används för att beteckna läran om Kristi person och verk. Vad säger Svenska kyrkans bekännelseskrifter (SKB) om detta? Kristi person I likhet med treenighetsläran behandlas frågan om Kristi person utförligt i de tre bekännelserna från fornkyrkan. Det är åter viktigt att… Läs hela artikeln »

Treenigheten. Vad är det?

Att Gud är treenig är grundläggande i kristen tro. Men är läran om Guds treenighet bara en teoretisk konstruktion som saknar betydelse i det kristna livet?