Kategori: November 2006

Jag är Herren, din Gud…

Det nionde budet: Du skall inte ha begärelse till din nästas hus. När Gud talar i ”de tio orden” går han från det yttre till det inre. Han börjar med sådant som vi kan vålla med händerna (våld och stöld), eller med kroppen (äktenskapsbrott) eller med munnen (falskt vittnesbörd och… Läs hela artikeln »

ELM möter Kyrkliga Förbundet

Till Livs redaktion har planerat att intervjua företrädare för några närstående kristna organisationer. I nr 8–9/05 speglades ett möte med EFS – nu är det dags för Kyrkliga Förbundet.

Syndens konsekvenser i vardagen

Bibeln beskriver hur människan står under inflytande av syndens mörka krafter. Det är krafter som inte har sitt centrum utanför människan utan i hennes hjärta och händer och påverkar det dagliga livet. Detta skrämmande perspektiv bejakas inte gärna av den moderna människan. Diktaren kan dock öppna ögonen på den som… Läs hela artikeln »

Viloplatser i vardagen

Då sade han: Följ nu med mig, bara ni, till en öde trakt, och vila er litet (Mark. 6:31). I dag träder orden fram ur Bibeln, levande, genom historien och till dig: ”Följ nu med mig, bara du – Daniel, Sven, Karin, Marie … – till en öde trakt, och… Läs hela artikeln »

De olyckliga  gratuleras

Jesus sade ofta det oväntade: de lärjungar som är fattiga, hungriga eller gråtande kan kallas lyckliga. Hans ord har täckning – för det finns en annan verklighet än vår jordiska som väntar efter döden.

Högsta beredskap

Jesus Kristus kommer tillbaka som människors domare eller frälsare. Och hans återkomst kommer att vara lika verklig, fysisk och historisk som hans födelse, död och uppståndelse. Den kommer att bli en dag i våra almanackor! Jesus undrar själv om han den dagen kommer att finna någon levande tro. Ja, hur… Läs hela artikeln »

Ödmjukhet och förtröstan,  bön och enhet

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka har fått en ny president: qes Dawit Tufa. Han ber om att Gud utrustar och ger kraft, och att Guds Ande verkar enhet och samarbetsvilja.

Guds nåd till dig

Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag (ur Jes. 49:8–10). Gud har ett budskap som han vill förmedla också till dig i dag. Det är något du ska lägga märke till. Den Gud du tror på är nämligen en kommunicerande Gud som… Läs hela artikeln »