Mellanlandning Istanbul

I samband med återresan från Etiopien i slutet av november mellanlandade jag i den turkiska metropolen Istanbul. Det är en storstad med ca 15 miljoner invånare, belägen i såväl Europa som Asien. Staden har en komplex historia, politiskt såväl som religiöst. I den äldre delen av staden är det senare uppenbart genom den mäktiga Hagia Sofia (i närmare 1 000 år kristenhetens största katedral, därefter moské i närmare 500 år och i dag museum) och Blå moskén (byggd på 1600-talet med Hagia Sofia som förebild). Den östortodoxa kristenheten har fortfarande sitt säte i staden, genom patriarken av Konstantinopel. Vidare finns en del armeniska kyrkor. De kristna i landet är få (0,2%) och tillhör huvudsakligen landets etniska minoriteter (armenier, greker och assyrier). Evangeliska kristna (ca 3 000) är trängda och håller en låg profil.

En luthersk församling
Den registrerade lutherska kyrkan i Istanbul (Istanbul Luteryen Kilisesi) grundades år 2004, har drygt tio medlemmar och leds av ett äldsteråd. Gudstjänst firas varje söndag på landets språk. Ett femtiotal personer möter upp i svenska konsulatets lilla kapell, strategiskt beläget på den europeiska sidan av staden.
Under de senaste åren har jag vid olika tillfällen träffat finska vänner som arbetar i denna stad – och nu möjliggjorde en gynnsam flygbiljett via denna destination två dagars vistelse i staden. Kyrkoherde Risto Soramies har många års erfarenhet av arbete bland muslimer i Tyskland och Turkiet. Diakonissan Solveig Mikkonen är på plats sedan i somras. Förhoppningar finns om att få tillgång till en egen gudstjänstlokal – förhandlingar pågår och utgör ett angeläget böneämne!
En av kvällarna samlades några kristna till bibelstudium på den asiatiska sidan av Istanbul. Ett avsnitt om Jesu lidande och död (Luk. 23) behandlades, och det kändes mäktigt att här få meditera över det mest centrala i den kristna tron. … detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft (1 Kor. 1:18). En av männen vid bibelstudiet talade varmt och öppenhjärtigt efteråt om välsignelsen av sammanträffandet – trots att vi inte förstod varandra. Man minns en sådan blick och ett sådant handslag!

Bumerangeffekt och strategi
Några timmars samtal med Risto och Solveig visade hur långsiktigt och tålamodsprövande arbetet är. Åtskilligt bygger på personliga kontakter, innerliga och omsorgsfulla samtal där vittnesbördet står i centrum. Grundtonen är, som aposteln Paulus uttrycker det, att Kristi kärlek driver oss … (2 Kor. 5).
Efteråt har jag tänkt på ett missionshistoriskt perspektiv i Apostlagärningarna, när evangeliet spreds från Asien till Europa. ’Makedonien-fenomenet’ upp­­stod genom ett påtagligt Andens ingripande: Kom över till Makedonien och hjälp oss (Apg. 16:9). Det ledde till nya åtaganden, som i sinom tid kommit också oss i Norden till del. Paulus och hans medarbetare … förstod att Gud hade kallat /dem/ att predika evangeliet för dem (Apg. 16:10). I det strategiska läget av i dag kan vi närmast fundera över behovet av en bumerangeffekt, där ropet lyder: Kom över till Asien och hjälp oss! Genom det ”lilla fönstret” Istanbul öppnas ett mäktigt fält: de mest onådda folkslagen i hela världen – från Mindre Asien, till Centralasien och Kina med omnejd. Tanken och perspektiven är hisnande! … mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta (Rom. 10:1).
Kyrkoherde Risto Soramies har nyligen gett ut en bok med titeln Islam klappar på. På knappt 100 sidor behandlas huvudtankarna i islam. Boken ger värdefulla perspektiv på hur vi i Europa i allt större grad möter muslimer och hur kristna bör hantera en sådan utmaning. Boken kommer att kunna köpas på BV-Förlag.

Roland Gustafsson, missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan