De vise männens vishet

Var är Jesus? De vise männen frågade kung Herodes.
– Har du frågat det någon gång?

Systrarna Marta och Maria undrade säkert många gånger då deras bror var sjuk och döende. Var är Jesus? Lasarus dog innan Jesus kom till Betania. När Jesus möts av den sörjande Maria börjar han gråta. Han ber att gravstenen ska tas bort. Marta protesterar och säger att liket luktar. Lasarus har varit död i fyra dagar. Jesus svarar Marta: ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?” (Joh. 11:40) Många judar kom till tro den dagen, då Jesus uppväckte Lasarus från döden.
– Vill du se Guds härlighet? Vill du se Jesus?
Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära (Jes. 55:6).

De vise männen reste i tro på att finna Jesus, judarnas kung. En ledstjärna hade uppenbarat sig för dem. Vi vet inte varför de tog vägen om Jerusalem. Trodde de att Jesus skulle födas i kungens slott? Övergav de Guds uppenbarade stjärna för sitt eget förnuft? Vi kan lita på Gud. Han uppenbarar sig i Bibeln. Där hittar vi Jesus. Sök där! De vise männen gjorde ett stort misstag som gick till kungens palats. Alla barn i Betlehem med omnejd som var under två år, blev dödade av Herodes på grund av detta felsteg. Josef och Maria hann fly med Jesus.
– Vågar du lita på Gud i tro utan att förstå?
Gå inte dina egna vägar och omvägar. Gå i tro på det Gud har sagt. Om han säger något som går emot ditt förstånd kan du ändå lita på honom. Jesus säger: ”Be och ni skall få, sök och ni ska finna, bulta och dörren skall öppnas för er” (Luk. 11:9). De lärda i Jerusalem hade det rätta svaret. De visste var Messias skulle födas. Men de var inte visa nog att ge sig ut på landet för att söka rätt på honom. Kanske var de rädda för den grymme Herodes eller saknades tron? De kunde mycket om Gud, men till vilken nytta om de inte trodde? De var Guds folks ledare, de visade vägen, men vandrade själva inte på den. Sådant hyckleri riskerar vi att hitta idag också.

Var observant på de falska lärarna, Jesus fiender, som kommer förklädda som kristna. Det är lättare att känna igen en fiende som Herodes. Han var också en hycklare men visade tydligt sitt motstånd till Jesus med morden i Betlehem. De vise männen vandrade i tro. De hade kanske inte så mycket kunskap, men de hade tron på Gud. Kunskapen är viktig, men till ingen nytta utan tron. De vise fann Jesus. De föll ner, tillbad och skänkte gåvor och var mycket glada. ”Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd” (Ords. 9:10). De vise männen visar sin vishet genom sin fruktan för Gud.
– Vill du vara vis?
Tro på Gud, sök Jesus i Bibeln och där det predikas om honom. Då finner du honom, du blir vis och du ska få se Guds härlighet. En härlighet som man kan se i tron. Den fullkomliga härligheten väntar vi på. Sök Jesus medan han låter sig finnas, annars blir domens dag fruktansvärd, när Jesus sitter på sin härlighets tron. Men för dem som känner Jesus väntar himlens eviga härlighet.

Andreas Giselsson, studerande, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan