amani

Försoning och förlåtelse är centrala begrepp i Bibeln. Men, hur mycket har detta fått prägla våra liv och våra relationer till varandra, som enskilda eller som grupper, som rörelse …? Tänker vi att ”det där som blivit fel, det är något mellan enbart Gud och mig”?

De senaste åren har missionsarbetet inte längre riktas endast ’från oss’ till ELMs missionsländer. Nej, erfarenheterna i våra samarbetskyrkor kommer nu i retur och de delas mellan länder. I Kenya pågår sedan en tid försoningsarbetet Healing the Wounds of Ethnic Conflict, HWEC. Arbetet använder ett koncept som utarbetats för Rwanda och senare använts i Sydafrika och andra afrikanska länder. Kan det behövas i Sverige? Ja, Gud verkar vilja det.

Kerstin Nilsson har i ett par år arbetat med projektet i Kenya – det har gällt freds- och försoningsarbete efter förra valets oroligheter. Nämnden för Utlandsmission har nyligen tagit initiativ till att Kerstin under 2013 tillsammans med Per-Anders Einarsson och Benedikte Nilsson introducerar samma koncept i Sverige – man erbjuder det till enskilda, föreningar och grupper inom ELM. En första introduktionsdag hölls i Hässleholm den 8 juni. Vi var drygt tjugo personer som fick höra om arbetet men framförallt pröva på konceptet Amani, ett ord på swahili som betyder fred.

Hela konceptet innehåller flera steg men Kerstin hade valt ut några som betonades mer och de övriga endast översiktligt. Som en bild för processen används byggandet av ett hus.

  • Grunden handlar om att ”upptäcka Guds hjärtelag”, att han älskar oss och vill oss väl. Treenigheten är en god bild för en gemenskap som är hel – och vi är skapade till Guds avbild och till hela relationer. Synden har förstört mycket men Gud vill återupprätta oss. Då kan vi våga lämna det som gör ont.
  • Väggarna handlar om såren och att de behöver läkas. Djävulen vill alltid splittra och förstöra men Jesus vill hela. Vi får lämna det som gör ont, våra sår, till Jesus vid korset.
  • Taket handlar om ånger, förlåtelse och försoning. När vi fått lägga av det som gör ont och läkandeprocessen startat kan vi börja förlåta dem som gjort oss illa. Då kan vi själva också tydligare se hur vi sårat andra och ärligt be om förlåtelse. Där förlåtelse och bön om förlåtelse utväxlas sker en försoning. En helad människa och en upprättad kyrka kan påverka sin omgivning.

Genomgången var mycket konkret – och ’huset’ byggdes upp. När Gud skapat allt såg han att det var gott. Men vi ser ofta på varandra med fördomar och kritiska blickar. Vi fick nämna och på stora ark skriva ner sådant som kan vara sår i våra olika organisationer och vi fick på våra egna lappar skriva ner det som smärtar oss. Därefter spikade vi fast de hopvikta bladen på korset. Detta bars ut på gården, lapparna revs av och eldades upp. I stället för askan fick vi se en blomma vittna om att något nytt hade kommit.

När vi lämnat över våra sår och vår smärta till Jesus kunde vi också lättare hitta de positiva sidorna i t.ex. ELM och andra grupper. Då kunde vi uttala vår kärlek till och respekt för varandra och tillönska välsignelsen.

Materialet verkar vara mycket användbart. Det är bra med praktiska övningar insprängt i undervisningen. Men konceptet kan behöva få ta tid att genomföra, för vi påverkas i vårt inre. Ta emot detta erbjudande från ELM! Det kan hela vårt inre, skapa försoning mellan människor och det kan dra människor tillbaka till Gud. Låt oss hoppas och be att detta ska få vara ett redskap i Herrens händer för försoning och förnyelse inom ELM.

Eva Andersson, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan