För ett helnyktert ELM!

William Willberforce (1759–1833), kämpade intensivt mot slavhandel och slaveri. Han var verksam i London och tillhörde det brittiska parlamentet. Till en början verkade hans uppfattning helt befängd. Han led fl era nederlag i kampen mot slavhandel i det brittiska väldet. Han var bekännande kristen och värnade om att kristen tro skulle omsättas i handling. 1808 vann Willberforce framgång efter fl era års kamp, slavhandeln upphörde i det brittiska imperiet. Frimodigt gick han vidare och kröntes med framgång även internationellt. Slaveriet avskaffades helt 1833, strax efter Willberforces död.

Alkoholism är ett annat slags slaveri. Jag menar att vi som vill leva som kristna och följa Guds Ord bör bekämpa alla typer av slaveri. Jag tror att ELMBV har en kallelse att stå på de svagas sida och vi borde därför säga ett klart och tydligt nej till alkohol. År efter år tar vi del av destruktiva nyheter om alkoholens tragiska inverkan på människan. Detta rapporteras varje dag med ökad intensitet vid våra storhelger. Varför vågar ingen tala klarspråk? Varför är det så tyst från alla samhällsföreträdare? Varför tiger vi kristna om ett problem som ger så många destruktiva inslag i Guds sköna skapelse?

DAGENS NYHETERS kultursida den 20 juni skriver Ann Heberlein om ”Den falska lyckan på flaska”. Hon utgår från att många kommer att bli irriterade över vad hon skriver. Rakt igenom är artikeln ett tecken på att någon äntligen vågar ifrågasätta den spritkultur som finns i Sverige. Statistiken talar sitt tydliga språk. I åtta av tio misshandelsfall är alkohol inblandat. 45 % av våld med dödlig utgång beror på alkohol. Alkoholmissbruk är orsaken till var tredje sjukdom som leder till död. Vidare vet vi att mer än 500 000 barn lever i familjer där alkoholen medför en katastrof. Svensken har numera både svenska och syeuropeiska dryckesvanor, alltså både en rejäl fylla i slutet av veckan och alkohol till maten några gånger under veckan. Alkoholmissbruket kostar vårt svenska samhälle omkring 80 miljarder svenska kronor per år. Detta borde räcka för att få oss att tänka till och reagera.

I solidaritet med alla som lider av alkoholens följder bör vi tydligt ta avstånd från drogen. Vill inte vi som kristna stå med dem som lider under och av alkoholens slaveri, anser jag att vi har svårt att bli trovärdiga i våra strävanden att förmedla kristen kärlek.

Många kan vittna, inklusive undertecknad, om vilka katastrofala följder som alkoholen för med sig. Ungdomar som växer upp med tradition att alltid dricka alkohol före, under och efter högtider och fester förlorar förmågan att skapa sociala nätverk utan alkohol. Vi som föräldrageneration måste markera tidigt att det vimlar av goda och kreativa alternativ. Vi ser alltför ofta att alkoholen skadar, hämmar och leder in människor på ett villospår.

I ELMS samarbetskyrkor i Afrika är total nykterhet en självklarhet. Våra vänner i väckelsen där kan aldrig tänka sig att dricka alkoholhaltiga drycker. De har erfarenhet av dess följder och räknar detta som något endast för människor utanför kyrkan. Kyrkorna kan inte acceptera personer som använder sina resurser till att köpa och konsumera droger. Även här har vi ansvar att inte kritisera en sådan hållning.

Bryt alkoholens slaveri i en gemensam hållning. Samtala med barn, ungdomar, släkt och vänner. Stöd vänner som lider av missbruk. Ge stöd till barn som lever i misär. Tillsammans skapar vi en bättre livsmiljö och samtidigt får vi peka på Jesus Kristus. Testa ett ”vitt år” och låt pengarna gå till ELMs mission. ”Låt oss i stället uppfyllas av Anden!”

Jonny Bjuremo, Sunne

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan