Vad är scientologi?

I Till Livs serie om religioner och livsåskådningar presenteras här scientologin.

Om du som läser detta är ung och på väg till någon universitets- eller högskolestad så kan det vara bra att ha läst denna artikel. Det är nämligen inte helt osannolikt att du som nyinflyttad och lite ensam blir utsatt för värvningsförsök av en sekt. Sektfolket är experter på att bygga vänskapliga relationer, de är trevliga och bjuder in till en varm gemenskap. Men efter en tid kräver gemenskapen att du ska omfatta deras världsbild. Ofta framställs den nya läran på ett mycket intellektuellt sätt, men om ditt första intryck är att det känns underligt så håll fast vid det.

Under min tid i Stockholm blev jag utsatt för värvningsförsök från både scientologerna och Kristi församling.1 Från de första rymde jag från ett låst rum genom ett fönster. De andra var svårare att bli av med eftersom jag gett dem mitt telefonnummer. Min kontaktperson spelade på mina känslor genom att påstå att han var svårt sjuk och snart skulle dö. Trots det gick jag inte på flera än den första sammankomsten och efter en tid slutade han ringa.

Scientologernas budskap

Scientologikyrkan är utan tvekan mycket underlig. Grundaren var författare av science fiction-romaner och som utomstående betraktare av rörelsen måste man säga att det märks. Ron L. Hubbard (1911–86) påstår att för 75 miljoner år sedan blev en stor mängd varelser från en annan planet hitfraktade och itusprängda. Deras andar lever dock kvar i vår tid och ställer oavbrutet till förtret för mänskligheten.

Man kan också se en likhet, förmodligen en påverkan, från hinduismen. Under några år i sin ungdom bodde och reste Hubbard i Asien. Människan är en odödlig andlig varelse som återföds till nya liv på jorden. Hon bär på mycket stor andlig potential men till följd av traumatiska upplevelser i tidigare liv är hon hämmad och försvagad. Andarna från de itusprängda påverkar också hennes psyke negativt. Genom att ta del av den kunskap som scientologikyrkan erbjuder kan människan successivt bli mer harmonisk och till slut uppleva verklig lycka. Vår värld kommer att bli en underbar plats om fler och fler blir scientologer, inga skilsmässor, inga krig. När en person är helt befriad från sina gamla trauman kan hon nå odödlighet, vilket är slutmålet.

Scientologikyrkan tillhandahåller de psykoterapeutiska metoderna för denna utveckling. Den mest kända är auditering, vilket innebär att man under samtal med en ledare kopplas till en apparat som i grunden är en lögndetektor, dvs. visar förändringar i puls och blodtryck. Läran om allt detta kallas dianetik och sägs vila på vetenskaplig grund. Men processen tar lång tid och kostar mycket pengar. Avhoppare har berättat om sammanlagda belopp på fl era hundratusen kronor och att skulder varit ett sätt att hålla kvar människor i beroendeställning.

Sedelärande exempel?

Mitt tidigare nämnda möte med scientologin gick till så här: Det hade nyligen varit val och på en gata i Stockholm blev jag tillfrågad om jag ville svara på några frågor. Som förstagångsväljare blev jag smickrad. Till min förvåning fördes jag in i en byggnad och fick en tjock bunt med frågor som handlade om hur jag mådde, hur jag upplevde mina relationer mm. Det var 300 kryssa-i-frågor så efter ett tag kryssade jag utan att tänka. Därefter blev jag placerad i ett mindre källarrum med väggar fulla av religiösa planscher. Min guide satte på en bandspelare och låste dörren efter sig. Jag öppnade ett litet fönster högt upp och kravlade ut på trottoaren. Som väl var hade jag anat ugglor i mossen och fyllt i falska adressuppgifter.

Farligaste sekten?

För några månader sedan hade scientologerna ett informationstält i Kristianstad. Där talade jag med en före detta narkotikamissbrukare som blivit fri från sitt missbruk. Han verkade äkta, så jag antar att en del människor får hjälp, eller åtminstone tillfällig hjälp. (Rörelsen driver rehabilitering genom företaget Narconon.) När vi diskuterade den religiösa överbyggnaden lade han till att han inte trodde på allt de hade berättat för honom. Så det kanske finns nyanser. Men prästen Karl-Erik Nylund har i sin bok ”Att leka med elden – sekternas värld”2 utnämnt Scientologerna till den farligaste av alla i den meningen att de är skickligast på att tvinga sina medlemmar att vara kvar.

Thomas Nilsson, lärare, Åhus

  1. En del av International Churches of Christ (ursprung Boston, USA).
  2. Slut på förlaget; finns att få begagnad eller på bibliotek.

 

Scientologin utövas på runt 30 olika språk, finns i ungefär 130 länder och har ca 500 000 utövare. antalet medlemmar i Sverige uppskattas till mellan 500 och 1000. Scientologerna är i dag världens rikaste organisation. efter att ha skaffat sig hundratusentals anhängare siktar man nu på institutionerna. i dag bildas ideella organisationer och människorättsrörelser som kallar sig ”självstyrande, sekulariserade och oberoende” men de är i själva verket delar av scientologin. Exempel är ”riksorganisationen för ett drogfritt Sverige” (drogfritt.nu) samt Narconon.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan