Redaktören har ordet • juli/augusti 2017

Innehåll • juli/augusti 2017

 • Årskonferens med längtan efter mer mission, Daniel Karlsson
 • Ord till liv • Medspelare för varandra, Johannes Lyche
 • Gud pensionerar ingen, Egil Sjaastad
 • Rakt på sak • Låt ljuset lysa igenom revorna, Elisabeth Wallgren
 • Vill fortsätta att peka på Jesus, Inga Bengtsson
 • Bokrecensioner
 • Paulus – från förföljare till martyr, Caroline Jansson
 • Hur förklarar jag för en vän? • Varför ska vi tro på Bibeln?, Olivia Preston
 • Studera uthålligt och tillbe innerligt, Markus Hector
 • Hur tolkar jag min nästa? Mattias Engström
 • Påveämbetet och kyrkans ledning, Bengt Birgersson
 • Tid att omgruppera, Erik Andersson
 • Riket som växer, Malin Runesson

God bibelkunskap har ett egenvärde och utgör en tillgång i livet. Men vår Herre vill också att vår bibelläsning ska få påverkan i våra liv så att vi blir ”Ordets görare” (Jak. 1:22). Ibland är kristen undervisning väldigt direkt och vi förstår nästan intuitivt hur vi kan omsätta Ordet. Andra gånger finner orden sin konkreta tillämpning långt efter att vi först lyssnat till eller läst dem. Vi ställs inför frågor om vad vi ska tro och tänka. Vi hamnar i en konflikt eller trasslig relation. Vi åldras och börjar fundera över vår identitet och uppgift. Plötsligt får den undervisning vi hör liv och blir vägledande.

En för vilken all hans kunskap plötsligt fick nytt liv och blev livsförvandlande var aposteln Paulus. När han efter mycket motstånd trängde in i de kristnas undervisning såg han hur Jesus på punkt efter punkt fullbordat allt som var förutsagt om Messias. Men fascinationen drog honom inte till isolering och privatstudium utanför kyrkans gemenskap. Tvärtom, den öppnade upp honom för andra människor.

På samma sätt har det varit för två av de bibellärare vi får möta i detta sommarnummer. Don Carson är professor i bibelvetenskap men också mån om att betjäna såväl församlingen som teologistudenter i olika länder och sammanhang. Lars-Åke Nilsson har genom sin bibelundervisning fått fördjupa många ELMares tro genom åren och alltid visat intresse för de människor han mött. Han fortsätter i det uppdraget även nu sedan han pensionerats. För Guds ord pensioneras inte. Eller tar semester. En riktigt skön sommar önskar jag er alla!

Markus Hector,
markus.hector@tillliv.se

Foto: Steinar Engeland