Redaktören har ordet • maj 2017

När min morbror predikade i kyrkan där jag växte upp hände det att han avslutade med en tackbön över Guds Ord. Kanske ber han den fortfarande ibland, det vet jag inte. Bönen lyder i alla fall så här:

Innehåll • maj 2017

  • Bibeldagar i ny form, Erik Andersson
  • Är jag ointressant, Benedikte Nilsson
  • Ord till liv • För att vi ska leva, Sven Hammarberg
  • När Gud tog tag i ratten, Ester Birgersson
  • DBI – bibeltrogen högskola med stora ambitioner, Markus Hector
  • När ras Tafari besökte Sverige, Erik Andersson
  • Kristendomens blodiga historia – sanning eller myt?, Daniel Ringdahl
  • Herrens Heliga Nattvard, Fredrik Carlsson
  • Bibeln, ja, men bekännelseskrifter?, Markus Hector

När min morbror predikade i kyrkan där jag växte upp hände det att han avslutade med en tackbön över Guds Ord. Kanske ber han den fortfarande ibland, det vet jag inte. Bönen lyder i alla fall så här:

”O, Fader vi välsignar dig
för skänken av den lära
som leder oss en säker stig
mot salighet och ära,
som alla dårars löjen tål
och alla svagas tvivelsmål
och alla visas granskning.”

Jag skulle hinna komma upp en bra bit i vuxen ålder innan jag kunde börja ta till mig denna ålderdomliga bön men då kom den också att betyda desto mer. Att Guds Ord är levande och sant blev såväl min erfarenhet som övertygelse.

Hur gick det då sedan? Jag ställde mig själv den frågan när jag gjorde det besök vid Dansk Bibel-institut som ni kan läsa om i den här tidningen. Genom studenterna utmanades jag att låta Bibeln vara en auktoritet och att låta det märkas att den är det.

I det här numret av Till Liv ser vi hur Bibeln utgör en källa till liv. Vi får läsa om hur reformatorerna slog vakt om Ordet och om hur missionärerna bar ut det i världen. Vi får läsa om vad Gud säger till oss när vi känner oss ointressanta och vi får läsa om Ordet som skapar nattvardens läkande mysterium. Låt Gud få tala till dig genom artiklarna i den här tidningen!

Markus Hector,
markus.hector@tillliv.se

Foto: