Redaktören har ordet • november 2018

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. (1 Joh. 1:8)

Innehåll • november 2018

  • När vår längtan utnyttjas, Markus Hector
  • Ord till liv • Håll fast vid din krona, Josef Appell
  • Att leva med en diagnos, Gunilla Ludvigsson
  • Blodets röda tråd, Oskar Wessman
  • Upprop till givande, Henrik Nilsson
  • Till Per på fortsatt uppdrag, Ann Charlotte Selander-Smetana
  • Grunden för moralen, Anders Ek
  • Etiopienbesök med historiska förtecken, Bengt Hjort
  • Nyheter från ELMs sångboksarbete, Anders Andersson

Kan du se någon röd tråd i ditt liv under år 2018 så här långt? Har du haft något särskilt mål för vad du vill uppnå eller har det hänt saker som har lett dig i någon viss riktning? Även om man har bestämt sig för något och verkligen vill komma dit, kan man tappa målet ur sikte och irra bort sig i det stora utbud av intryck som vi omges av. För att hitta rätt behöver vi då finna tråden igen och följa den.

I Till Livs artikelserie ”Bibelns röda trådar” har vi under 2018 fått följa några teman som är genomgående i Bibeln. Förhoppningsvis har någon fått upp ögonen för att Bibeln hänger samman – genom de båda testamentenas böcker inbördes men också mellan testamentena.

Artikelserien avslutas nu med ”blodet” som röd tråd. De blodiga offren i Gamla testamentets tempelgudstjänst pekar alla fram emot Jesu blod som utgjuts på korset för att försona våra synder och öppna vägen till festmåltiden i himlen.

Med denna festmåltid för ögonen avslutas kyrkoåret nu i november med Domsöndagen. En dag med stort allvar inför livets slut och evighetens längd men också en dag som pekar fram emot den dag då alla Bibelns röda trådar knyts ihop i en underbar förening och visar oss hur allting som var oklart för oss egentligen hängde ihop!

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Elena Rose