Redaktören har ordet • mars 2019

Gud har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. (Rom. 16:25–26)

Innehåll • mars 2019

  • Nya tider på Nytt Hopp, Inga Bengtsson
  • Ord till liv • Vem är Jesus för dig?, Lars Göran Brandt
  • Trons lydnad, Magnus Hagström
  • Bokrecension • Sultanens återkomst – en modig och initierad bok, Erik Andersson
  • Till jordens yttersta gräns – ELUs Vintermöte 2019, Rebecka Göransson
  • Fastan – en väg till djupare gemenskap med Gud, Daniel Hermansson
  • Kallelse till försoning, Kerstin Nilsson
  • Vad gör jag med min rädsla?, Erik Andersson
  • Ett lydigt barn, Amandus Einarsson

Vi börjar med baksidan. Den av att vara människa. Att vi inte kan låta bli att vara olydiga mot Gud. Det handlar inte om att blint lyda en illasinnad despots nycker som förbjuder allt roligt i livet. Gud som vill att vi lyder är den som har skapat allt det roliga och fina. Han satte ju människorna i Eden och gav dem allt han hade gjort till deras glädje, utveckling, kärlek, gemenskap och njutning. Allt, men med ett undantag. Och det kunde de inte låta bli att sträcka ut handen mot och greppa efter.

Gud satte en gräns och han sätter gränser också idag mot det han vet skulle skada oss om vi gjorde det. Inte för att vara elak. Inte på grund av några despotiska nycker. Utan för att han vet att innanför gränserna kan vi leva i hans goda vilja utan att skada oss själva eller någon annan.

Nu är det som det är och vi är som vi är. Men vi vet att Gud vill att det ska vara annorlunda med oss och därför har han gett oss gåvor: förlåtelse genom Jesus Kristus när vi gått över gränsen, trons lydnad för att få oss på rätt väg, trygghet som kan övervinna rädslan, fasta som kan få oss att fokusera på det viktiga, mission och evangelisation som ska få fler att upptäcka allt som Gud ger och gör.

Om detta och mer därtill handlar det här numret av Till Liv.

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Valeria Boltneva