Redaktören har ordet • april 2019

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. (Ps. 103:8–10)

Innehåll • april 2019

 • Uppdrag med ungdomar, Maggan Andersson
 • Ord till liv • Försonaren, John-Erik Ekström
 • Trons kunskap, Magnus Hagström
 • Förvirring – hur hittar jag mitt nästa steg?, Daniel Hermansson
 • ELMs läroråd, Oskar Wikdahl
 • Sportlov på Strandhem, Ellen Aro & Clara Östling
 • Nåd till onådda – temadag i Kristianstad, Inga Svensson
 • Framåt i Jesu namn, Daniel Ringdahl
 • Sköna vinterupplevelser i Guds stora skapelsepussel, Filippa Svedberg
 • Uppsving för Café Engel, Alfred Nyholm
 • Att möte Gud, Yohannes Apel

Verserna här ovanför är hämtade ur Psaltarpsalmen för Femte söndagen i fastan. Orden sammanfattar mycket av det kristna budskapet: att Gud, trots sin vrede över våra synder, är barmhärtig och nådig och inte gör med oss som vi är värda. I slutet av den här månaden får vi fira Påsk igen och jubla över att Jesus har övervunnit synden och döden. I och med det har han lagt grunden för Guds förlåtelse! Detta är naturligtvis också grunden för allt som skrivs i Till Liv och källan till den sanna glädjen.

Med glädje kan vi också äntligen presentera en ny redaktör för Till Liv! Det är Mattias Lindström, Örkelljunga, tidigare känd från ELMs verksamhet som predikant, missionär i Peru, ledamot i NUM med mera. Han presenterar sig själv ytterligare i kortintervjun ”På tråden”. Det är ett bönesvar att tidningen nu får en ordinarie redaktör ett år efter det att Markus Hector meddelade att han skulle sluta. Redaktionsrådet hälsar Mattias välkommen i arbetet och önskar Guds välsignelse i uppgiften. Fortsätt också att be för arbetet med våra tidningar!

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Janko Ferlic