Redaktören har ordet • september 2019

”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebr. 4:16

Innehåll • september 2019

 • Lyckan kommer, lyckan går, Karin Lyckander
 • Var-dag med Jesus – bibelcamping på Breanäs, Maggan Andersson
 • Ord till liv • Värt att vänta på, Henrik Birgersson
 • Nehemja – bön, beslutsamhet och bygge, Albert Häggblom
 • Vart leder min skuld?, Björn Larsson
 • Frimodig här och nu, Cecilia Hammarberg
 • Skördetid i Etiopien?, David Appell
 • Falketorp Missionsgård 40 år, Carin Andersson och Therese Hultkrantz
 • ”Vi tror på Gud Fader …”, Rolf Pettersson
 • Nytt arbetslag i ELU
 • Glimtar och intryck från sommarens konfirmandläger

Frihet. Ännu en sommar har gått och jag tror att ganska många har fått känna sig både fria och modiga under den! Fria från skola, fria från fasta tider, fria från jobbets krav, fria från tjocka kläder som hindrar och kyla som isar. Ungdomar på konfirmandläger och andra läger kanske har känt sig fria från föräldrar och syskon som har synpunkter på vad de ska göra och när.

Mod. Att göra annat än det vanliga kan ibland kräva ett visst mått av mod. Mod att ge sig iväg hemifrån på egen hand. Mod att lämna rutiner och ta dagen som den kommer. Att känna sig modig utvecklar och öppnar nya sidor av en själv. Man vågar göra saker som man inte trodde sig om tidigare. Även mod är det en del som har känt och ’utövat’ i sommar!

Frimodighet. Det handlade årets sommarmöte om och det får vi en fin redogörelse för i en av artiklarna i detta nummer. Inför Gud kan vi känna frihet, mod och frimodighet. Genom Jesus har han köpt oss fria från allt som binder oss. När vi exempelvis inte är bundna av vad människor tycker och tänker kan vi vara modiga och våga göra sådant vi inte trodde. Vi kan vara frimodiga och säga något om vad vi tror på till andra.

Vi kan också frimodigt närma oss Gud därför att han har öppnat vägen till nådens tron för att där få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Jag vågar nog säga att det mesta i höstens första nummer av Till Liv handlar om olika aspekter av frimodighet och i den andan fortsätter vi i redaktionen att arbeta.

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Sven Hammarberg