Redaktören har ordet • maj 2020

Mitt hjärta tänker på ditt ord: ”Sök mitt ansikte!” Ditt ansikte, Herre, söker jag. (Ps. 27:8)

Innehåll • maj 2020

  • Han ledde dem på rätta vägen, Mattias Lindström
  • Missionsledaren • När det goda hotas, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • Bönernas betydelse, Alve Svensson
  • Debatt • Den gemensamma sången får renässans, Jens Lunnergård
  • En andaktsbok för ett liv nära Jesus, intervju med Lina Hansson
  • Ska jag älska mig själv?, Benedikte Nilsson
  • Mänsklig svaghet och Gud kraft, Magnus Hagström
  • Kom och se – Östafrika, Sofia Ödman
  • ELMs grannar • Med valspråket: Se på Jesus!, Mattias Lindström
  • Bli den du är!, Anders Ek

När detta skrivs är vi mitt uppe i Corona-krisen. En del hoppfulla tecken tyder möjligen på att kurvan över insjuknade håller på att plana ut. Men hur och när det ska sluta vet ingen människa. Många av oss sitter i självisolering för att man befinner sig i en riskgrupp, stora mängder anställda arbetar hemifrån eller är permitterade. Kanske du till och med själv har blivit sjuk?

Denna nya livssituation som knappast någon nu levande person har varit i närheten av att uppleva ger tid att tänka och reflektera. Det hektiska vardagslivet har stannat av, ekonomin kanske är ansträngd, vi är tagna avsides och får inte träffa nära och kära. Vad gör allt detta med oss? Påverkar det vår självbild och identitet? I ett par av artiklarna i detta nummer får vi hjälp att fundera kring vilka vi är – i förhållande till Gud, till oss själva, till andra och till vårt samhälle.

Det kan vara svårt att be ibland, att formulera ord och meningar som vi tycker passar inför Gud. Då är det skönt att bli påmind om att Jesus ber för oss. Han är den överstepräst som alltid står inför Guds tron och som aldrig slutar sin tjänst.

Inför Gud är vi desamma som tidigare. Han ser på oss med samma kärlek oavsett hur vår situation har förändrats, men för oss är det en tid då vi på nytt kan söka Herrens ansikte.

Stefan Nyholm,
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Artem Beliaikin