Redaktören har ordet • janauri 2021

De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Joh. 6:63)

Innehåll • januari 2021

  • Kan vi lita på Bibeln?, Maria Ringdahl
  • Missionsledaren • Kärleken till Gud och hans ord, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • annorlunda, Lasse Johansson
  • Bokrecension • Kan nytt vin rymmas i gamla läglar?, Simon Ek
  • Guds auktoritet när människor sviker, Rakel Smetana
  • Gud kan inte ljuga – om Skriftens ofelbarhet, Daniel Ringdahl
  • Bibels berörande berättelse, Mathias Swartling
  • Mitt emellan två världar, Mattias Lindström
  • Över eller under Skriften? – om Bibeln och människosyn, Torbjörn Johansson

Vad är det som gör att kristna människor fortsätter läsa Bibeln? Var finns drivkraften till att läsa, höra och fördjupa sig i ett budskap som har 2000 år på nacken?

Sådana frågor kan såklart besvaras på olika sätt. Ett sätt att svara är: Det är glädjen och tacksamheten som driver oss kristna att fortsätta lyssna till Guds ord!

Som kristen får man leva med Jesus varje dag. Varje dag får man tillbe Gud i tron på Jesus. Varje dag får man ta emot Guds förlåtelse och räkna med Guds beskydd, varje dag får man leva i gemenskap med honom, och ta emot livet som en gåva från honom. Livet med Gud ger mening, det skänker både ramar och högtider, man får så mycket av att leva med Gud! Det skapar glädje och tacksamhet, som gör att man vill lära sig mer om Jesus, mer om vad han säger och gör. Hur kan jag göra det? Allra enklast genom att gå till evangeliernas berättelser. Där möter jag Jesus, hans handlingar, hans undervisning. Och där ser jag vilken inställning han har till Gamla testamentet, den Bibel han hade. Livet med Jesus göder bibeltro.

Men, kanske någon invänder, vad hjälper det att bibelläsningen ger goda frukter, om budskapet inte är sant? Är Bibeln verkligen tillförlitlig? Den frågan kräver lite mer utrymme att besvara. Därför har detta numret fått temat ”Bibelns tillförlitlighet”. Genom att fördjupa sig i frågor och invändningar om Bibelns tillförlitlighet hoppas vi hjälpa läsaren till förnyad lust att läsa, höra och tro på Bibelns budskap. God läsning önskas!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Alex Grodkiewicz