Redaktören har ordet • april 2021

Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. (Mark. 16:15–16)

Innehåll • april 2021

  • Vad gör missionärslivet med min kristna tro?, intervju med Fredrik och Karsan Hector
  • Ord till liv • När mörker vänds till ljus, Anders Ek
  • Missionsledaren • Lärjungaskapets två ansikten, Daniel Ringdahl
  • Makten och missionen, Erik J Andersson
  • ”Den ringa begynnelsens dag” – pionjärarbete i Addis Abeba 1921, Bengt Hjort
  • Det oförutsägbara, intervju med Lisa och Hjalmar Unosson
  • Varför utlandsmission?, Daniel Ringdahl

Budskapet om att Jesus levde var så viktigt att det förvandlade allt. De sörjande kvinnorna vid graven fick nytt hopp. Petrus, som var på väg att börja fiska igen, fick istället fiska människor, som han var kallad till. Genom uppståndelsen bevisade Jesus att han var den Messias Israel väntat på. Men allra störst förändring skedde faktiskt för resten av jordens folk – hednafolken.

Tidigare hade förbundsgemenskapen med Gud varit förbehållen det judiska folket – nu kunde hela skapelsen, alla människor, få träda in i harmonisk gemenskap med Gud, genom dopet och tron. Detta var en revolution för alla de folk som tidigare levt utan förbundsgemenskap med sin Skapare. Med syftet att predika för både judar och hednafolk utrustades apostlarna med den helige Ande, de skulle sprida budskapet vidare till nya folk. De skulle bryta gränser – geografiska, språkliga, kulturella. Guds folk skulle medverka till att evangeliet blev känt i hela världen.

Uppdraget att predika för alla folk är inte slutfört – det pågår än! Och vi får vara med. Lilla ELM har tre olika missionsfält i utlandet, och du och jag får stå med i det välsignade arbetet. Det är en nåd, vilket vi behöver påminnas om. Därför handlar det här numret av Till Liv om Utlandsmission.

God läsning önskas!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Gayatri Malhotra