Kategori: April 2021

”Den ringa begynnelsens dag” – pionjärarbete i Addis Abeba 1921

I en svunnen tid, för nästan precis 100 år sedan, startade ELMs1 missionsarbete i centrala Etiopien. ELMs tidigare missionär Bengt Hjort låter oss stifta bekantskap med de viktigaste karaktärerna, med fokus på arbetet i Addis Abeba.

Redaktören har ordet • april 2021

Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. (Mark. 16:15–16)