Redaktören har ordet • augusti 2021

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. (2 Mos. 20:12)

Innehåll • augusti 2021

 • Möt en mamma, Ann-Charlotte Smetana
 • Missionsledaren • Kan Gud använda ett vaccin?, Daniel Ringdahl
 • Ord till liv • Barn – och medarbetare!, Daniel Ringdahl
 • Vem breder ut vingarna?, Anders Lindström
 • ”Mamma –hjälp!” – om andliga mödrar, Berit Simonsson
 • ”Nyckeln till frihet” – ELM Syds sommarmöte 2021
 • Den moderna mammans kamp, Sofia Ödman
 • Sommarglimtar
 • Bokrecension • Kan man lita på Bibeln?, Daniel Johansson
 • De hjälplösas hjälpare
 • Machokulturen som hyllar mamman, Lisa Unosson
 • Framåt i Jesu namn!, intervju med Daniel Ringdahl

Till Livs augustinummer har temat ”Moderskap”. Det är nämligen ett av de sätt Gud använder för att uppehålla världen! Inte nog med att det är i moderlivet/livmodern en människa skapas och blir till, de flesta människor på jorden är djupt präglade av relationen till sin mamma (och pappa). Vikten av att hedra och respektera sin mor (och far) inskärps i det fjärde budet – och därför kan varje kristen behöva fundera över vad moderskap är.

Moderskap har funnits enligt Bibeln alltifrån Skapelsen – redan Eva fick sitt namn för att hon skulle bli ”mor till allt levande”. Vi möter i Bibeln kvinnor som kämpar med barnlöshet (Sara, Hanna med flera), men också sådana som blir mammor i en vidare mening (Ruth, Debora). För att inte tala om Jungfru Maria, som får bära Guds Son i sitt inre under nio månader – har någon människa någonsin fått ett mer hedrande uppdrag? Där kan man verkligen tala om att ge livet vidare – Guds Son föddes för att dö för våra synder och ge oss evigt liv.

I vår tid är moderskapet något undanträngt, konstaterar Sofia Ödman, och ger några råd hur man ska förhålla sig till det. När man läser intervjun med Inger Heikki inser man att en moders omsorg också kan peka på Guds omsorg. Det visar sig att även Gud har vissa egenskaper som vi i vanliga fall tillskriver mödrar, vilket framkommer inte minst i vissa av Lina Sandell Bergs sånger. Gud är vår Far, inte vår mor, men en far kan i vissa fall vara som en mor, vilket även gäller Gud. Berit Simonsson talar sedan i sin själavårdsartikel om andliga mödrar. Sist i numret får vi stifta bekantskap med en machokultur som hyllar (!) mamman.

Förutom ’mammatemat’ möter vi argument för att låta vaccinera sig, en bok om bibeltro, samt läget för utlandsmission i Sverige. God läsning önskas! (Och glöm inte tacka din mamma för att du finns!) 

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Bethany Beck