Redaktören har ordet • april 2022

Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. (1 Kor. 15:20)

Innehåll • april 2022

  • Möt barnens frågor!, intervju med Birgitte Olsen
  • Ord till liv • Förgäves får det inte bli!, Jan Johansson
  • Skammen över en korsfäst Messias, SAM
  • Missionsledaren • Han vet namnet på alla sina följare, Daniel Ringdahl
  • Ska jag vara rädd för helvetet?, Dan Sarkar
  • Alla vill till himlen men ingen vill dö, Leif Nummela
  • Bokrecension • Sverige – ett missionsland!, Roland Gustafsson
  • … och nu kan han springa!, Inga-Lisa Persson

Uppståndelsen från de döda – är den svår att tro på? Till att börja med kan man tycka det, vi är inte vana vid att en människa som är död får liv igen. Däremot är vi faktiskt vana vid en annan sorts uppståndelse, nämligen den som sker i naturen. Varje år vänds död till liv i vår natur – blommor skjuter upp ur marken, träden får knoppar, och grönskan återvänder. Det är så stort att om vi försökte förklara detta för någon som aldrig sett det skulle vi inte bli trodda. Men vi ser det varje år och riskerar såklart att bli hemmablinda.

För att vi inte ska bli ’andligt hemmablinda’ behöver vår tro fördjupas. Det sker genom att vi påminns och fördjupas av evangeliets budskap – Jesus är uppstånden! Liksom fröet sås i jorden, slår rot, och växer upp till en planta, får vi låta Guds ord sås ut, slå rot och växa upp för att bära frukt.

I det här numret av Till Liv lyfts två kontraster från det bibliska budskapet fram – helvete och himmel. Helvetet och domen hör till det svåra i tron, men utan dem blir evangeliet om Jesus uppståndelse från de döda svårt att begripa. Jesus är Frälsaren, men vad var det han räddade oss ifrån? För att uppskatta ljuset, segern och uppståndelsen är det värt att någon gång också jämföra ljuset med mörkret.

Låt oss därför fortsätta att vandra i påskens och vårens ljus, uppfyllda av den glädje Jesu uppståndelse ger, väl medvetna om hur det skulle ha gått för oss utan Kristus och hans seger.

Mattias Lindström,
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Pisit Heng