Kategori: April 2022

Alla vill till himlen men ingen vill dö

Den uppståndne Jesus kommer tillbaka som domare på den sista dagen, en dag som både skrämmer och lockar. Vad ska man förvänta sig och hur kan man förbereda sig?

Redaktören har ordet • april 2022

Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. (1 Kor. 15:20)