Redaktören har ordet • maj 2022

Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar! (Apg. 2:11)

Innehåll • maj 2022

  • Vinnande vänskap, Daniel Karlsson
  • Missionsledaren • En hundraårig baby?, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • Herre, lär oss att be, Henrik Åström
  • I fokus • När nöden knackade på, intervju med Fridha och David Andersson
  • Makten, missionen och muslimerna, Erik J Andersson
  • Helighetens väg, Torbjörn Lindahl
  • Samtal • Så når förkunnelsen hela vägen!
  • När evangeliet får fötter, Red.
  • Den kärleksfulla elefantmamman, Johan Nilsson

Mission och evangelisation sker med Ordet som verktyg. Och den som utför detta arbete är den helige Ande. Andens verk är både yttre och inre. Till att börja med sker det i den yttre världen. I Apostlagärningarna 2 var ”parter, meder, elamiter” med flera samlade i Jerusalem. Där fick de höra Petrus predika de goda nyheterna om Jesus som korsfäst och uppstånden, och de fick genom dopet ta emot den helige Ande. Sedan tog de med sig evangeliet över språk-, folk- och nationsgränser. Det är Andens yttre verk, han för evangeliet till nya människor, nya folk och individer, och detta kan förändra folk och nationer.

Men Andens verk genom missionen är också inre. Det ska påverka människans känslor, vilja, tanke och samvete. Det ska inte stanna på ytan utan ta sig ända ner i hjärtat och på så vis omskapa hela hennes varelse. Det är ett successivt och lågmält arbete, när Guds Ande genom Ordet borrar sig ner i människodjupet och helgar en människa inifrån och ut.

Både Andens yttre och Andens inre verk är viktiga för kyrka och mission. Om det yttre verket försummas stannar missionen av, arbetet blir försiktigt och alltför defensivt. Då hörsammas inte Mästarens befallning om att nå till alla folk. Om däremot det inre verket försummas blir missionen ytlig och i längden ointressant – kyrkan blir bara en megafon för slitna klyschor. Båda sidor av Andens verk genom evangelium behövs i både kyrka och mission. Om detta handlar det här numret av Till Liv.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Amandus Einarsson