Redaktören har ordet • januari 2023

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom. 1:16.)

Innehåll • januari 2023

 • Samtal • Med smak för Gud ord
 • Missionsledaren • ”Med oinskränkt auktoritet”, Daniel Ringdahl
 • Ord till liv • Skäms inte, Erik J Andersson
 • Frågan som väcker storm, Stefan Swärd
 • Själavård • Hjälp, jag tycker det är tråkigt att läsa Bibeln!, John Breneman och Gunilla Ludvigsson
 • Kan Bibeln tolkas hur som helst?, Torbjörn Johansson
 • Driven av sin upptäckt, intervju med José Córdova
 • Bokrecension • Ett livsverk!, Olof Brandt
 • Ljus åt ögonen och medicin för själen – om Bibeln olika funktioner, Daniel Hjort
 • Insändare • Vilken ’hund’ matar du?, Jens Lunnergård
 • Kristus – upphöjd över allt och alla, Hilma Nilsson

Kan man vara nöjd med ett brutet nyårslöfte? Det är i alla fall jag. Vid det tidigare nyårsskiftet lovade jag att följa en ganska ambitiös bibelläsningsplan, ett löfte som jag uppfyllde till 75 % och därmed inte gick i land med. Men nöjd är jag! Planen ’tvingade’ mig nämligen in i de gammaltestamentliga berättelserna: jag fick åter stifta bekantskap med Jojakim och Jojakin, jag brottades med frågan om offersystemets relevans, och jag såg hur starka löftena i Jesaja är om Fridsfursten och det kommande fridsriket. Det satte sina spår i mitt inre.

Bibelläsning gör något med den som läser uthålligt, och det gäller inte bara individen: familjer, bönegrupper, församlingar, missionsföreningar och hela kulturer förändras när de läser Skriften. Därför är det värt att jobba för bibelspridning och bibelläsning! Vi läser Bibeln och det skäms vi inte för! Bibeln innehåller evangeliet, och därmed Guds kraft till frälsning.

Därför börjar Till Liv sin utgivning 2023 med ett bibeltema. Det här numret handlar om bibelläsning och bibeltolkning. Läs, fundera och bed, och låt dig ledas in i Skriftens värld, som också är Guds värld.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Sixteen Miles Out (Unsplash)