Ett livsverk!

I min tjänst har jag jobbat nationellt med bibelfrågor i snart 15 år. Jag har utbildat bibeläventyrsinstruktörer, inspirerat församlingar och hjälpt enskilda att komma i gång med eller fördjupas i sin bibelläsning. I allt detta har jag alltid haft ett stort behov av att fylla på min egen kunskap och fascination över Bibelns rikedom. En person vars böcker jag återkommit till är Jonas Dagson. Han är mångårig journalist på bland annat TT och har tagit sina journalistiska perspektiv och sitt grafiska kunnande med sig in i bibelstudierna. Jonas har genom sitt unika anslag hjälpt många genom sina böcker Steg för steg genom GT och Steg för steg genom NT. Han har också på ett förtjänstfullt sätt försökt beskriva olika svenska bibelöversättningars egenart i sin bok Vilken Bibel?.

Under 2022 kom då det – som jag skulle vilja kalla för hans livsverk – ut på förlaget XP Media. Steg för steg Studiebibel är en helbibel med bibeltexten från Svenska Folkbibeln 2015 kompletterad med Jonas översikter, tips, personporträtt och kommentarer. Den innehåller 640 fullfärgssidor med allt ifrån en ”anatomisk karta över Psaltaren” och ”Hur kan vi förstå hämndpsalmerna?” till ”Sextiofyra dagar i Jesu liv” och ”Tre misstag bibelläsare ofta gör?”.

Innan jag säger något annat om boken ska jag erkänna att den redan är en stor skatt i mitt eget liv. Den har öppnat många nya tankegångar och hjälpt mig se saker jag inte tidigare sett i bibeltexten. Framför allt är det Jonas förmåga att strukturera upp material i flöden, tabeller och uppräkningar som många gånger hjälper mig att se strukturer eller idéflöden, som jag annars inte upptäckt. Jag fastnar i Bibeln och läser vidare – kan en studiebibel få högre betyg än så?

Varje bibelkommentar är så klart en spegling av dess författare, och denna är inget undantag. Jonas kan väl klassificeras som ”evangelikal” och Lausannedeklarationen står högt i kurs. Den citeras på sidan om ”Hur Gud gett oss texten”.1 Trots (eller tack vare?) sin teologiska hemvist så låter Jonas sin journalistbakgrund synas, och i många frågor om både datering, historia eller teologi presenterar han förtjänstfullt flera alternativ för läsaren att ta ställning till. Han har heller inte problem med att presentera förslag som inte stämmer med Folkbibelns egna noter och lämnar till läsaren att ta sitt eget beslut. Jag tror att detta är anledningen till att jag redan mött många, från unga vuxna i frikyrkliga sammanhang till pensionerade präster och högskolelärare, som med glädje använder den i sin egen bibelläsning. Sammanfattningsvis är detta en studiebibel med en väldig stor kärlek till Bibeln men samtidigt med ett stadigt fotfäste i modern forskning.

Jag kan inte låta bli att hoppas att en sådan studiebibel – där man inte räds för att låta flera röster höras – kan skapa en större ödmjukhet inför de frågor där kristna är oense, även om de håller Bibeln högt som Guds ord. Jag hoppas också att alla förstår att det som står på sidorna är extremt komprimerade sammanfattningar av komplexa frågor, där alla argument inte får plats. Det finns gott om utrymme att studera vidare på egen hand. Och det leder mig till min sista poäng. Om du skaffar en Steg för steg Studiebibel, så vill jag utmana dig att inte missa de sidor som inleder hela verket. Dessa är mycket goda grunder till bibelstudier och är något som varje kristen har en glädje av att stanna upp inför. Bibeln har kraft att förändra ditt liv, och Steg för steg Studiebibel är en hjälpande hand på vägen. †

Olof Brandt
Generalsekreterare Bibeln idag


1. Det ska väl för tydlighetens skull sägas att ”evangelikal” här inte ska blandas ihop med hur ordet ibland används lite slarvigt om ”kristen höger” i USA.

Foto: