Kategori: #1 2017

Ledare: Upplysningen i Ordet

PETER HENRYSSON • ”Vår Gud är oss en väldig borg,
Han är vårt vapen trygga.
På honom i all nöd och sorg
Vårt hopp vi vilja bygga.” (LH 404:1a)

Skrift och kanon i luthersk/protestantisk respektive romersk-katolsk tradition(1)

TOMAS BOKEDAL • Under det stora reformationsjubiléet (1517–2017) aktualiseras inte minst frågorna om skillnaderna mellan romersk-katolskt och protestantiskt. Vad skiljer oss åt? Hur viktiga eller avgörande är skillnaderna? Finns skillnader i synen på Guds ord, i fråga om vilka böcker i Bibeln som räknas som kanoniska och auktoritativa? Och i så fall, på vilken grund? Vilka historiska förklaringar kan finnas till sådana skillnader? Tomas Bokedal har under långt tid ägnat sig åt kanonfrågorna. Han blir vår ciceron i ämnet.

Kyrka, mission och pengar – några bibliska perspektiv

ERIK J ANDERSSON • I början av 2017 fördes samtal inom ELM:s styrelse och Nämnd för Utlandsmission, och med representanter för Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, om de ekonomiska sidorna av kristen verksamhet. Artikelförfattaren vidareutvecklar här ett bidrag till samtalet om de bibliska principerna kring kyrka, mission och pengar.

”Min frälsning till jordens yttersta gräns” – Gamla testamentet och missionsuppdraget

JOHANNES HELLBERG • Mission förknippas i första hand med Nya testamentet och det är också i NT som vi möter missionsbefallningen (Matt. 28:18–20). Men hur är det med Gamla testamentet? Förekommer det där undervisning om mission och frälsningserbjudande till alla folk? Gud lovade Abraham att i honom skulle välsignelse nå alla jordens släkten. Har det betydelse för mission? Går det alls att förstå den nytestamentliga missionstanken utan att studera vad som kan sägas om missionsuppdraget i GT? Johannes Hellberg ger oss en introduktion i ämnet.

Hjälparens gåva

PETER HENRYSSON • Den helige Ande är vår Hjälpare, säger Jesus. Vad menar Jesus med det? Det kan vara svårt att förstå. Vad är det vi lärjungar behöver hjälp med egentligen? Har det något att göra med förutsättningarna för att tala Guds ord, att läsa eller att höra det? Det har det verkligen. Denna artikel är ett försök att peka på kontinuiteten mellan Kristi verk och Kristi Andes verk.

Det himmelska Jerusalem

MARTIN LUTHER • ”Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.” Gal. 4:26