Kategori: December 2012

Så som det var tänkt från början

Det är något visst med ordet Advent.
Det rymmer både barnens ”Väntan” och översättarnas ”Ankomst”.
För oss handlar texterna i advent om (För)väntan på Jesu ankomst: