Kategori: Juni/juli 2024

Redaktören har ordet • juni/juli 2024

När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat … (Ps. 8:4)