Kategori: Maj 2023

Redaktören har ordet • maj 2023

Men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. (1 Kor. 1:23)