Kategori: Maj 2024

Redaktören har ordet • maj 2024

Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. (Jes. 9:7)