Etikett: Andra trosartikeln

Jag tror på Jesus Kristus

I föregående nummer (6/03) blev den första av trons artiklar behandlad. Här följer nu en genomgång av Andra Artikeln.