Kategori: Juli 2003

Jublande glad

På sin andra missionsresa (år 49– 52 e.Kr.) kom Paulus och Silas till Filippi, en stad i Grekland. En del av folket i staden tyckte illa om deras missionsverksamhet och fick dem fängslade. De pryglades och sattes i fängelsets innersta och säkraste rum med fötterna fastlåsta i stocken. Vid midnattstid… Läs hela artikeln »

Själavård

Fråga ”Känner mig ibland helt förvirrad av en del ’modern’ förkunnelse”, skrev signaturen ”student” i en fråga, som besvarades i förra numret. Gustav Börjesson gav oss i redaktionen två olika svar på studentens fråga, vilka kompletterar varandra. I detta svar tar han särskilt fasta på delfrågan: ”Vad är rätt förkunnelse?… Läs hela artikeln »

Recension

Släktresan av Christian Braw. Hägglunds förlag, 2003. De flesta romaner ger under läsningen upphov till känslor och tankar av olika slag. I många fall är det dock så att känslorna och tankarna försvinner samtidigt som man lägger boken ifrån sig. För mig tillhör Christian Braw den skara författare som med… Läs hela artikeln »

Den heliga Birgitta – ett helgon för vår tid?

Det är ingen tvekan – Birgitta Birgersdotter är årets jubilar.
Det är väl knappast någon som har undgått att det i år är 700 år sedan den heliga Birgitta föddes.

Jag tror på Jesus Kristus

I föregående nummer (6/03) blev den första av trons artiklar behandlad. Här följer nu en genomgång av Andra Artikeln.

Missionsnytt utlandet

Etiopien Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka (EELC) har fr.o.m. innevarande år en ny konstitution. Det har emellertid visat sig att arbete med registrering, etc. inte kunnat genomföras. De statliga myndigheterna har bett om ytterligare förtydliganden, vilket medför att EELC kallar till ett extra årsmöte den 19 juli. Kyrkans officiella status är viktig,… Läs hela artikeln »

Personligt möte

Biskopen i Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya, Walter Obare, var tillsammans med sin fru Eunice på besök en vecka i Sverige i anslutning till Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners årsmöte.
Eftersom makarna Obare var kort tid i Sverige, fick inte så många träffa dem personligen. Karin Gunnarsson samtalade med dem på Strandhem en dag för denna presentation i Till Liv som av utrymmesskäl blir kortfattad.

Gatubarnens liv kan förändras! – en intervju med två fältarbetare

MBV:s missionär Rakel Smetana arbetar med gatubarn i Nakuru i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya. I teamet ingår utöver evangelist och diakonissa också medlemmar i församlingen. Vi har bett Rakel presentera ett par av dem som är engagerade.

En uppskattad körledare

Många KUM-medlemmar har börjat sin sångkarriär i Prim eller Tripla – KUM:s körer för barn och ungdomar. Båda körerna har Hanna-Lena Persson tagit initiativ till och också varit ledare för under många år. Därför har jag bett henne själv berätta lite om denna KUM-verksamhet. – År 1967 anordnades ett barnkörläger… Läs hela artikeln »

MBV:s årsmötesförhandlingar

Den 14 juni hölls årsmötet i Hjärsåslilla i Skåne.