Etikett: Främling

Främlingen ibland oss

Historiskt sett har främling ofta varit liktydigt med fiende. I primitiva samhällen uppfattades en främmande omedelbart som en fiende, som måste bekämpas. Främlingen representerade något okänt och hotande, som på ett eller annat sätt måste avlägsnas. Men man har också upptäckt att främlingen kunde oskadliggöras på ett annat sätt, nämligen… Läs hela artikeln »