Etikett: Lilla katekesen

Lilla katekesen: Första artikeln

Jordiska makthavare och maktmissbrukare har en blott tillfällig, förlänad makt. Gud är den som har all makt. Han för stjärnevärldarnas härskaror fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir (Jes. 40:26). Inför honom får vi komma i Jesu namn och säga ”Fader vår”.